P.Pardon/Multicul - Generaal P.Pardon over Immigratie en Islamisering.

https://www.memotrip.nl/multicul/
Massa Multicul-cartoons...
Gepost door : Ad
Op: 04/08/2013 19:36
Een grote hoeveelheid cartoons over islam en multicul is beschikbaar hier:

http://www.flickr.com/photos/multicul/

| Terug naar Topics overzicht | | Plaats een reactie|

Gepost door: Ook
Op: 10/08/2013 12:04
https://www.google.nl/search?newwindow=1&hl=nl&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=800&bih=509&q=islamcartoons&oq=islamcartoons&gs_l=img.3...0.0.0.8250.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1ac..24.img..0.0.0.ZctYVGRCdKw

Gepost door: Auke Zijlstra
Op: 05/10/2013 15:00
Europees Parlement verwelkomt Terroristen in Nederland
(ook een cartoon)


De Syrische burgeroorlog blijft de gemoederen bezighouden, ook in Brussel. Een motie over het toelaten van Syriërs is opgesteld, met de bedoeling deze volgende week aan te nemen in de plenaire vergadering in Straatsburg.

De motie vraagt om meer immigranten uit Syrië in de EU op te nemen dan in de nationale quota is voorzien. In het voorstel wordt het belang benadrukt om wet- en regelgeving van de EU lidstaten zodanig toe te passen dat zo veel mogelijk Syrische immigranten een veilige toegang tot de EU kunnen worden geboden en niet naar Syrië worden teruggestuurd. Daarbij worden de lidstaten eraan herinnerd dat in de EU-wetgeving is opgenomen dat vluchtelingen die in eigen land worden vervolgd, niet mogen worden teruggestuurd.

Een dergelijke motie gaat via een parlementaire commissie, in dit geval via de commissie voor Binnenlandse Zaken. Gisteren kwam de motie daar in stemming. In eerste instantie was er geen mogelijkheid gegeven om amendementen in te dienen, maar dat bleek na protest van de onafhankelijken in strijd met het reglement. De ingediende amendementen benadrukken de opvang in de regio, en dat de lidstaten zelf bepalen of het aantal immigranten de eigen quota kunnen overschrijden. Ze benadrukken de tijdelijkheid van verblijf. Ook wordt gesteld dat degenen die een gevaar vormen voor de veiligheid van een gastland, wel degelijk kunnen worden teruggestuurd naar het land van herkomst. Daarbij worden misdadigers en jihadisten met name genoemd. Ook wordt gewezen op de vervolging van christenen.

De twee kernamendementen waren:

1a. Is deeply concerned also about the situation of refugees of Christian belief in Syria and in the neighbouring countries;

17a. Expresses deep concern on the jihadist extremist groups committing war crimes and crimes against humanity in Syria, sometimes supported by EU-citizens; asks all EU-services and Member States for the utmost vigilance to make sure that these people are apprehended, jailed and prosecuted for their crimes, and are not allowed as refugees in the EU; Bij de stemming werd het ordevoorstel gedaan om de amendementen op de motie over Syrische immigranten in één blok te stemmen. Dat voorstel werd door de voorzitter onmiddellijk omarmd en binnen 10 seconden waren alle amendementen verworpen. Van de Nederlandse vertegenwoordigers stemde alleen de PVV voor de aanname ervan. Einduitslag: 43 tegen 2. De ongeamendeerde motie werd vervolgens met dezelfde cijfers aangenomen.


Alle partijen, waaronder de VVD, het CDA, de PvdA, D66 en Groen Links stemden dus tegen. Ook misdadigers, terroristen en jihadisten zijn welkom. Niet tijdelijk maar permanent. Zij vinden het blijkbaar een goed idee om Brussel de macht te geven om onbeperkte aantallen Syriërs permanent naar Nederland te halen. Zij hebben er zelfs geen bezwaar tegen om ook criminelen, oorlogsmisdadigers en terroristische Jihadisten een vrije toegang tot ons land te verlenen.

VVD en CDA hebben recentelijk laten weten macht van Brussel terug te willen halen naar Nederland. In de praktijk geven ze liever het immigratiebeleid uit handen. Met alle griezelige gevolgen van dien.

Auke Zijlstra is lid van het Europees Parlement namens de PVV.

Dit artikel is afgestolen van:
http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/10/europees-parlement-verwelkomt-jihadisten?utm_source=Dagelijkse+Standaard+List&utm_campaign=8c97347b04-nb&utm_medium=email&utm_term=0_ec416e99c9-8c97347b04-282894161
| Terug naar Topics overzicht | | Plaats een reactie|
| FreeGoodies | Algemene vragen forum | Albumsindex | UsenetChart |