P.Pardon/Multicul - Generaal P.Pardon over Immigratie en Islamisering.

https://www.memotrip.nl/multicul/
EU niks mee te maken.
Gepost door : Jansma
Op: 09/07/2013 12:53
AAN DE EUROPESE UNIE

L.S.
IK BEN EEN SOEVEREIN MENS EN ACCEPTEER DERHALVE GEEN PARASITAIRE DIEFACHTIGE PENNENLIKKERS DIE MIJN BEZIT ROVEN, BEWEGINGSVRIJHEID BEPERKEN, ECONOMIEEN VERWOESTEN EN NOG CLAIMEN INSTEMMING TE HEBBEN OOK... BY WHAT AUTHORITY?

Ik ken u niet, ik wil u niet, ik heb nog nooit een overeenkomst getekend met wie dan ook waardoor ik eigendomsrechten over wat ik verdien en bezit over heb geschreven naar u. Ik heb geen overeenkomst getekend waarin ik u uitroep tot mijn ontwapener en u toe sta enig bewapende te zijn. Ik heb u geen toestemming gegeven recht te vervaardigen waarmee u mijn bewegingsvrijheid beperkt, noch heb ik u aangesteld om dit recht na te leven, noch heb ik u toestemming gegeven de middelen hiertoe van mij te roven. Met welk recht denkt u mij van mijn eigendomsrechten en recht op zelfbeschikking te kunnen ontdoen? Ik wens geen zaken met uw organisatie te doen.

| Terug naar Topics overzicht | | Plaats een reactie|

Gepost door: Adrie
Op: 09/07/2013 12:55
Hier wordt een dictatuur gecreëerd die bovendien volledige medewerking krijgt van de Europese politici. Vreemd dat er geen landen zijn die afhaken bij deze waanzin in zijn huidige vorm. Vreemd dat de politici zelden het verdere integratieproces stoppen. Vreemd dat de MSM met de NOS voorop dagelijks doet alsof er iets geweldigs aan het ontstaan is met de samensmelting van zelfstandige landen. Zelfs de voorzitter van het EU parlement zegt dat het tijd is dat de landen hun onafhankelijkheid opgeven en zich nog verder onder het gezag van Brussel stellen. Vreemd en met uitzondering van de PVV maakt geen enkele Nederlandse politicus bezwaar tegen de bezetting van ons land en het stelen van onze welvaart. Vreemd toch nietwaar?

Gepost door: Tipo
Op: 09/07/2013 13:04
Het gaat om geld en macht dat ons, de Nederlandse burgers, stapsgewijs wordt afgenomen om 'de Euro te redden'.

Het eerlijke verhaal is dat dit kabinet onze macht en ons geld afneemt en doorsluist naar hun eigen vriendenkringetje.

Op 8-7-2013 heeft Dijsselbloem weer 9 miljard aan Griekenland gegeven, omdat Griekenland beloofd heeft om ergens volgend jaar 4000 ambtenaren te ontslaan. Griekenland krijgt 2,3 miljoen Euro per ambtenaar die ze ontslaan. Klinkt logisch toch?

Griekenland krijgt uiteraard helemaal niets, maar Duitse en Franse banken krijgen wel 9 miljard van de EMU-landen. Dat gedoe met die paar Griekse ambtenaren is voor de buhne.

Franse en Duitse banken krijgen dus 540 miljoen (6% van 9 MLD) van de Nederlandse belastingbetalers en hun kroost. En de Tweede Kamer komt er niet eens terug voor van vakantie. Sterker nog: die vinden het prachtig!

Gepost door: Arie Bombarie
Op: 09/07/2013 13:28
Ik hink op twee gedachten. Aan de ene kant haat ik de alsmaar toenemende bemoeienis van Brussel en vind ik de Euro een totale ramp. Maar aan de andere kant is het een onloochenbaar feit dat de invloed van Europa in de wereld al decennia lang tanende is. Over een jaar of vijftien zal geen enkel Europees land meer bij de G8 horen, zelfs Duitsland niet.

En ja, ik ben ongelofelijk EU-sceptisch. Maar tegelijkertijd vraag ik mij af hoe af of wij er niet aan ontkomen om naar buiten toe als Europa meer samen te werken, willen wij de marginalisering van ons continent een halt toeroepen. Want ik ben bang dat als dit niet gebeurt, de wereld over een jaar of twintig naar Europa zal kijken als de de oude Romeinen dat deden naar de Grieken: een prachtige cultuur maar volstrekt irrelevant.

Voor mij is dat het grote dilemma waar wij als Nederland in Europa voor staan. Hoe voorkomen wij dat onze nationale soevereiniteit nog verder door Brussel wordt beteugeld en hoe voorkomen wij tegelijkertijd dat Europa (en dus ook Nederland) in de toekomst mondiaal nog verder zal worden gemarginaliseerd.

Maar een ding staat voor mij vast: een federaal Europa moeten wij niet willen. Daarvoor zijn wij als Europeanen te verschillend. Juist die ongelofelijke culturele verscheidenheid is een van de dingen die Europa zo schitterend maakt en tegelijkertijd was het in het verleden ook onze grote kracht. En daarom wil ik onder geen beding dat er van ons prachtige continent een Europese eenheidsworst wordt gemaakt.

Gepost door: Trias Politica
Op: 09/07/2013 13:29
@arie bombarie
Wacht dacht u van het goed laten functioneren van de Interne Markt? Dat wordt nu onmogelijk gemaakt door de eenheidsmunt, de euro. Wat dacht u van een drastische beperking van de wet- en regelgeving vanuit Brussel? Die zorgt voor een enorme bureaucratie in alle deelnemende EU landen. Wat dacht u van een andere inrichting van het monetaire stelsel? De EU kan best als economisch blok, op basis van handelsafspraken tussen aangesloten landen, functioneren op de wereldmarkt. Wat dacht u van het beperken van vrij verkeer van personen, zodat de menselijke kapitaalvlucht van arme naar rijke lidstaten een halt toegeroepeb wordt?

Er zijn genoeg mogelijkheden, maar de politieke wil ontbreekt. Door ideologische waanideeën.

Gepost door: Lieftinck
Op: 29/07/2013 13:51
In al hun misplaatste superioriteitsgevoel vinden politici en andere prominenten (zoals de koningin die naar verluidt teleurgesteld is in de veranderde opinie van de Nederlander) dat de kiezer het verkeerd heeft.
De kiezer is in de ogen van deze elite eng en xenofoob. Vandaar dat het overhevelen van soevereinitiet (men merke op dat de stem van de Nederlander ten hoogste 3% is in Eu-verban) niet snel genoeg kan gaan zodat in ieder geval het door hen gewenste Zweedse model kan worden geïmplementeerd. Een schattig en gezellig Nederland met open grenzen.

Daarbij komt nog dat een politicus nog liever sterft dan toegeeft dat zij gefaald heeft. Ik doel hier op de Euro. Zoals door andere economen aangegeven kan de Euro heel goed worden afgebouwd. Maar dat betekent toegeven dat er sprake is van falen. Ondenkbaar ook voor de koningin die juist bij haar afscheid de loftrompet afstak over het grote EU rijk.

Dus liever kiest de politicus ervoor om massa werkeloosheid te laten ontstaan in Zuid Europa, alsmede de pensioenpotten te plunderen via het laag houden van ECB-rente om daarmee de Euro te redden alsmede een transferunie in touw te zetten om zodoende de Franse banken (en ook de Franse pensioenen) te redden, dan toegeven dat zij gefaald heeft.

En wij kunnen daar wel kwaad om worden, maar over een paar nachtjes slapen hebben we toch niets meer te vertellen en dan kunnen de politici hun handen in onschuld wassen en zijn ze ook niet op hun bek gegaan.

Alleen moeten wij daarvoor wel een hoge prijs betalen, maar het egootje van de politicus, met zijn overheidsvoorlichters van de mainstream media, is ook wat waard.

Gepost door: Simplicity
Op: 29/07/2013 13:52
Het probleem van de Westerse wereld is dat wij lui en volgevreten zijn. We maken ons boos in reactie panels op internet, maar verder komen we onze luie bureaustoelen niet uit. Kijken liever naar stomme tv programma's en laten ons door de reguliere media desinformeren. Wij moeten in actie komen tegen Brussel. Niet alleen via de blogs, maar in de politiek en via actie-bereidheid. Het enige probleem is, dat de media dit zouden moeten aanwakkeren om zo het suffende Nederlandse volk klaarwakker te maken. We gaan in de richting van een dictatuur, waarbij onze vrijheden steeds meer zullen worden beknot. Als we niet in actie komen laten we het allemaal zelf gebeuren. Het is nooit te laat, dat zie je aan Egypte. Dat paneuropese oproer tegen Brussel gaat er komen, wannee dan ook. Maar dan liever NU in plaats van via burgeroorlogen op het moment dat de Europese veiligheidsdiensten en het Europese leger al onze landen in een 'veilige' wurggreep houden. Want dan gaan er doden vallen. Veel.

Gepost door: Peter Pan
Op: 29/07/2013 13:58
Een religie zoals islam of christendom kun je eeuwen volhouden. Dat komt omdat er geen match met de werkelijkheid is. Islam en christendom kunnen niet worden gefalsifieerd in dit universum.

De EU is ook te zien als een religie. God is de Euro en haar religie is: One Size Fits All. Maar hier treedt wel een enorm probleem op dat wij in de Sowjet Unie ook al zagen. Beide religies zijn toetsbaar in ons universum. Wat betekent dat de EU wel degelijk ten onder gaat, niet door democratische besluitvorming maar door de wetten van de economie. Ratingbureaus zullen als in de wetenschap het oordeel vellen.

Religie is leuk, maar niet als het falsifieerbaar is.

Gepost door: Wim Jongman
Op: 03/08/2013 12:07
DE NAZI’S EN DE FASCISTEN DIE DE EU HEBBEN OPGERICHT EN HUN GROTE INVLOED OP HET EURABIE VAN VANDAAG
De Palestinisatie van Europa in een Eurabië was geen toeval. Bat Ye'or heeft een uitzonderlijk snel verschenen boek geschreven, die deze moderne “politieke trends en strategieën analyseert welke leiden tot grote veranderingen in de westerse beschaving, incl. Amerika, sinds de OIC ook Amerika als doel heeft. Leren van de Europese ervaring is ook van cruciaal belang voor de Amerikanen. Bovendien is deze evolutie beschreven in de historische beweging van de islamitische theologie en het expansionisme.”

Julia Gorin heeft een explosieve audio-visuele presentatie gemaakt van Rodney Atkinson - een Britse auteur, en voormalig ministerieel adviseur en docent aan de Universiteit van Mainz in Duitsland. Hij gaf deze speech op 26 februari 2008 in een ​​openbare vergadering in het Lagerhuis, onder voorzitterschap van Philip Davies, MP. Hieronder zijn audio-visuele presentatie op basis van die toespraak,

Te zien op YouTube:
http://youtu.be/7Nf5KeC4dAs

Hieronder een transcriptie van de video:

“De nazi’s en fascisten staan aan de wieg van de Europese Unie en hun invloed op vandaag de dag.”

“De Europese Unie is gebaseerd op de nazi-plannen gepubliceerd in Berlijn in 1942.”-Rodney Atkinson

“Een leiding gevende Nazi Officier werd het eerste hoofd van de Europese Commissie in 1957.” - Atkinson

Er is een staatsgreep bezig tegen de bevolking van Groot-Brittannië en de natiestaten van Europa die werden bevrijd van het fascisme in 1945 en van het communisme in 1989. Dit is een coup tegen de soevereiniteit van de kiezers, in de definitie van democratie. Degenen die de democratische soevereiniteit wilden vernietigen wisten dat ze niet konden slagen als ze open waren over hun bedoelingen. En zij konden ook niet slagen als zij zouden probeerden hun coup te plegen binnen een democratisch systeem. Zij hebben gehandeld achter het democratisch systeem en over de landsgrenzen heen. Ze hebben zich gevestigd in de Europese Unie als een bureaucratische corporatistische staat, zo monolithisch dat de meesten daarin in stilte kunnen worden geïntimideerd door de grote omvang van het project, met een verzwakking door de nodige afstand van de betrokken bevoegdheden.

De plannen voor dit in wezen fascistische proces werden aangelegd en uitgevoerd door onder andere de vele vooraanstaande nazi’s en fascisten na de tweede wereld oorlog, en de realisering in de Europese Unie van vandaag.Het is een feit dat veel naïeve constructeurs van het huidige Europa goede bedoelingen hadden, wat niet het feit wegneemt dat zij het gehate regime uit het fascistische verleden hebben opgeroepen en de structuren opbouwden op de as van de democratische naties, die geheel samenvielen met de plannen van de echte Europese fascisten, waarvan ze dachten dat ze die aan het wegwerken waren.

Lees alles op:
http://wimjongman.nl/artikelen/europeseunie=facsisme.html

Gepost door: Trias Politica
Op: 29/09/2013 15:48
Over my dead body
Economisch zwakke landen in één muntgebied moeten kunnen devalueren en een eigen rentebeleid voeren. Les 1 uit hoofdstuk 1 uit economieboek 1, middelbare school.
De euro veroorzaakt massale en blijvende werkloosheid, dat is een ernstig feit dat volledig ontkend wordt door de politieke elite, waaronder Rutte en co. Kwaliteit in Nederlandse regering en parlement zijn ver te zoeken.

Ik houd van mijn land. Ik wil ook dat ons land 'sterker uit de crisis komt'. Ik wil zelfs een sterk Europa (want daar profiteert ons land indirect van mee). Maar ik zie niet dat de eenheidsmunt daaraan een toegevoegde waarde levert.
Ons was volledige werkgelegenheid beloofd per 2010, bij de intro van de €.
We kregen massa-werkloosheid en sociale ontwrichting. Daar dient verzet tegen worden aangetekend. Van links tot rechts, van liberaal tot christelijk, van koningsgezind tot 'groen geluk'. Massaal.
Onze vrijheid, onafhankelijkheid en zelfbeschikking is een verworvenheid waarvoor lang gestreden is. Over my dead body dat dit wordt weggegeven aan machtsgeile bureaucraten, die menen te weten wat goed is voor u en mij.
De Nederlandse bevolking zal zich moeten verenigen tegen dit absolute Kwaad dat ons land, onze welvaart en ons erfgoed bedreigt.[img]
http://www.toonpool.com/user/48261/files/van_rompuy_1736075.jpg[/img]Gepost door: Herber Gier
Op: 15/10/2013 15:26
DE JUISTE HOUDING NAAR HET VIERDE RIJK DE EU:

…………………./´¯/)
………………..,/¯../
………………./…./
…………./´¯/’…’/´¯¯`·¸
………./’/…/…./……./¨¯\
……..(‘(…´…´…. ¯~/’…’)
………\……………..’…../
……….”…\………. _.·´
…………\…………..(
…………..\………….\…


| Terug naar Topics overzicht | | Plaats een reactie|
| FreeGoodies | Algemene vragen forum | Albumsindex | UsenetChart |