P.Pardon/Multicul - Generaal P.Pardon over Immigratie en Islamisering.

https://www.memotrip.nl/multicul/
Bestaat er islamitische bouwkunst?
Gepost door : Jan Flier
Op: 07/07/2013 21:08
Er is geen islamitische bouwkunst. De Taj mahal is ontstaan uit Perzische bouwkunst en onder invloed van de Moguls en gebouwd door Hindoe vaklieden. De zgn islamitische bouwkunst in Spanje is gebaseerd op Latijnse bouwmeesters. En vergeet ook de Byzantijnse bouwers niet. De moskeeën die nu in Nederland worden gebouwd hebben een hoog Efteling-gehalte en kun je echt niet als 'bouwkunst' beschouwen.
Wat is er dan in de islam wat eigen en goed is?

| Terug naar Topics overzicht | | Plaats een reactie|

Gepost door: Jan Wolf
Op: 11/07/2013 10:59
Boeddhisme en de islam: ‘Naast een dolle hond kan je niet slapen’

Ashin Wirathu, een 45-jarige boeddhistische monnik, die in Myanmar de status van een rockster geniet omdat hij onder de militaire dictatuur 8 jaar in de gevangenis zat, haalde na een gebedsdienst vorige week hard uit naar de Rohingya-moslimgemeenschap in zijn land:

‘Je mag dan al vriendelijk en liefdevol zijn; naast een dolle hond kan je niet slapen. Ik noem ze herrieschoppers, omdat het herrieschoppers zijn. Als we ons zwak tonen, zal ons land een moslimland worden.’

Later diezelfde avond noemde Wirathu zichzelf fier ‘een radicale boeddhist’. Zijn veelvuldige publieke optredens worden begeleid door een lied waarin het gaat over de mensen ‘die op onze grond wonen, ons water drinken en ondankbaar zijn.’ ‘Als het moet zullen we een omheining bouwen met onze beenderen,’ klinkt het refrein. Het lied verwijst niet expliciet naar moslims, maar in de pamfletten die tijdens deze bijeenkomsten worden uitgedeeld staat te lezen dat ‘Myanmar wordt bedreigd door het gevaarlijkste en krachtigste gif, gevaarlijk genoeg om de ganse beschaving uit te roeien.’


Gepost door: Alex
Op: 11/07/2013 11:05
Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) vindt het zorgelijk dat Nederlanders de islam als bedreigend ervaren. “De toenemende zichtbaarheid van de islam in onze samenleving, de andere tradities en opvattingen, en de associatie met geweld en radicalisering hebben ertoe geleid dat een deel van de mensen de islam als een bedreiging is gaan ervaren. Dat laatste is een zorgelijke ontwikkeling omdat dit de samenhang en stabiliteit in de samenleving bedreigt.” Dat schrijft Asscher in antwoord op Kamervragen van de PVV.

PVV-leider Geert Wilders wilde van Asscher weten hoe hij het onderzoek van Maurice de Hond beoordeelt dat een meerderheid van de Nederlanders vindt dat er geen immigranten meer uit islamitische landen zouden moeten worden toegelaten en dat er een stop moet komen op de bouw van nieuwe moskeeën.

http://politiek.thepostonline.nl/2013/07/10/asscher-zorgelijk-dat-islam-als-bedreigend-wordt-ervaren/

Gepost door: Yernaz Ramautarsing
Op: 10/08/2013 11:53
RAMADANHYPOCRISIE
Tijdens de ramadan mag je niet vloeken, roddelen, stelen, en niet eten o.a. om je in te leven in de armen. Maar waarom zouden mensen die niet arm zijn zich een maand lang moeten voelen alsof ze arm zijn? Waar is dit offer goed voor?
Er bestaat geen rationele motivering voor, er is enkel een waanzinnige religieuze plicht om diegenen die het minder goed hebben op een moreel voetstuk te plaatsen. Arme mensen slaan geen voedsel en drinken af en doen er hopelijk alles aan om hun armoede te beëindigen. Geen enkel arm mens in de historie van de mensheid is ooit geholpen door de honger in de buik van een ander. In werkelijkheid is deze verheerlijking van armoede gewoon een les in nederigheid voor de gelovige.

Het mag ons niet verbazen dat seks verboden is, want iedereen weet dat arme mensen niet vaak aan seks doen! Wat is er mis met seks? Het antwoord is heel simpel: seks is te lekker, te 'menselijk' en te egoïstisch om toe te staan als het doel is een religieuze gemeenschap van martelaren te creëren.

De ramadan is anti-menselijk, want het ontkent en onderdrukt de ware aard van de mens. Deze is gericht op overleven en op het aanpassen van de natuur aan onze behoeftes. Deze egoïstische drang naar leven heeft ons in de westerse wereld een niveau van welvaart gebracht waar vroegere vorsten enkel van konden dromen. Jezelf deze luxe ontzeggen in dienst van een hogere macht die je gehoorzaamheid en onderwerping eist, is een afwijzing van de menselijke geest en haar ongeëvenaarde productie. Het is een afwijzing van alles wat de mens heeft bevrijd van de honger en de dorst, die duizenden jaren lang onze grootste bedreiging vormden. De etenstijden voor de ramadantijden controleren op een smartphone maakt het conflict concreet. De bron achter de smartphone (productie, creativiteit en het winstmotief) wordt bestreden door de bron achter de ramadan (gehoorzaamheid, onderwerping en opoffering. Het is letterlijk de keuze tussen moderniteit en pre-moderniteit in de palm van je hand.

Uiteraard heeft een ieder het recht om zichzelf uit te hongeren ongeacht hoe achterlijk de bron van hun motivatie ook is. Op het moment dat er kinderen slachtoffer worden verandert de zaak echter, zeker in moreel opzicht en mogelijk ook juridisch. De meeste islamitisch opgevoede kinderen beginnen vanaf de pubertijd al met vasten en dit wordt ook vanuit de familie gestimuleerd. Je bent immers (mits gezond) pas een echte moslim als je ook vast. Het is dan ook zeer begrijpelijk dat kinderen zich willen bewijzen door zichzelf uit te hongeren van jongs af aan, maar van echte vrije wil is hier in mijn optiek echter geen sprake. De groepsdruk vanuit het gezin en of de leeftijdsgenoten maakt van vasten een uitdaging en een moreel streven voor deze geïndoctrineerde pubers.
Laten we beginnen door onze medeplichtigheid aan deze verwerpelijke traditie via de overheid onmiddellijk te beëindigen.

1. Geen gesubsidieerde scholen die deze vorm van kindermishandeling als gevolg van religieuze indoctrinatie faciliteren.

2. Geen propaganda voor de ramadan op de publieke omroep van onze belastingcenten,

3. Geen gesubsidieerde iftarmaaltijden die ons bekend moeten maken met de ramadan en de islam.


Lees alles op:
http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/08/de-ramadan-verdient-geen-respect-maar-minachting?utm_source=Dagelijkse+Standaard+List&utm_campaign=9827c38bc9-nb&utm_medium=email&utm_term=0_ec416e99c9-9827c38bc9-282894161

Gepost door: Leon de Winter
Op: 12/08/2013 12:05
"Als jouw vijand jou de hand reikt, hak je hem af. Als je daarvoor te zwak bent, neem je hem aan." Dit is een Arabisch spreekwoord; het drukt duizenden jaren van tribaal denken uit. Een ieder die geen lid is van jouw stam, en dus niet door bloedbanden met jou verbonden is, is per definitie een vijand, en hij zal dat altijd blijven. Als je de kans krijgt, moet je hem doden. Als die kans er niet is, of als de sanctie te zwaar is, veins je vredelievendheid.

De islam beschouwt zichzelf verre superieur aan de andere twee monotheïstische tradities. De profeet Mohammed is immers de laatste profeet. De andere twee goddelijke ‘openbaringen’ zijn volgens de islamitische exegese vervalsingen; Jezus, Mozes, Abraham, het waren allemaal islamitische profeten, zo beweert de islam, maar de joden en christenen hebben hun erfenissen vervalst. De ware erfenis van de schepper werd door Mohammed benoemd en bezegeld.

De ’kaffir’ (ongelovige) is de vijand par excellence. De ware gelovige is met hem tot het einde der tijden in oorlog. Volgens de conservatieve islam leven wij, kaffirs, in de Dar al-Harb, ofwel in het Huis van Oorlog.

De weg naar de wereldheerschappij loopt via de moskee, niet via de natiestaat waarin kerk en staat gescheiden zijn, en mannen en vrouwen en gelovigen en ongelovigen gelijke rechten hebben. Het kalifaat van de Ottomanen (Turken) is door een gebrek aan vroomheid ten onder gegaan, zo luidt de gedachtegang, en herstel de vroomheid, vecht ervoor en de glorie zal terugkeren.

Het is verbijsterend dat jaarlijks meer boeken naar het Spaans worden vertaald dan er sinds alle eeuwen na het begin van het Arabisch als geschreven taal naar het Arabisch zijn vertaald – de religieuze focus is naar binnen gericht, en de afkeer van het filosofische en wetenschappelijke denken van de kaffirs is nog steeds springlevend.

In Turkije leek een modern model ontwikkeld te worden. Maar dat was schijn. Erdogan is bezig de seculiere staat van Atatürk, waar het dragen van hoofddoekjes en het traditionele Turkse hoofddeksel, de fez, verboden was, af te breken. Zijn islamistische regering heeft het leger, dat de sterkste seculiere macht in Turkije vormde, via een monsterproces onthoofd.

Welk model houdt de sociale organisatie van de islam in stand en biedt zicht op welvaart en vooruitgang?
De waarheid luidt: dat model bestaat niet, zoals Atatürk ook al wist. De oude religieuze waarden zijn verlammende obstakels. De extremisten weigeren dit feit te aanvaarden en vechten zich dood aangezien hun religie geen andere keuze biedt.
Beter nieuws is er helaas niet.


| Terug naar Topics overzicht | | Plaats een reactie|
| FreeGoodies | Algemene vragen forum | Albumsindex | UsenetChart |