P.Pardon/Multicul - Generaal P.Pardon over Immigratie en Islamisering.

https://www.memotrip.nl/multicul/
Geheike Dienst en Andersdenkenden
Gepost door : Max
Op: 02/07/2013 19:25
Op dit moment heeft de gevestigde orde zich ontwikkeld als dhimmi, hun attitude heet dhimmitude. Dat zijn niet-islamieten die mogen leven in een islamitische cultuur als ze zich maar aan een hele waslijst houden. Bijvoorbeeld mag jij straks niet meer gemengd zwemmen.
Niet per se wegens een bommelding, maar gewoon via chantage. De huidige 6% moslims in dit land bevat al zat harde kern om eigen volk en ons heidenen af te persen. Je denkt toch niet dat je schilderijen nog kans maken op expositie in het stadhuis als er ook maar 1 salafistisch dreigement binnenkomt bij de burgemeester? Nee dan komt er 'tolerantie' voor de zielige gekwetsten. Islamkritiek is zeer beladen maar van sharia-zones, van zinloos pijnlijke slacht en van de overgrote volkswil wordt weggekeken door de bezittende klasse. Het zijn ontkenningsspecialisten.

Het zou wel bizar zijn als een geheime dienst alleen maar uit is op bommenleggers terwijl islamisering praktisch overheidsbeleid vormt.

Ook de bescherming van Nederland als nationale staat is geen politiek correct beleid, want die moet juist worden ontmanteld ('weg met ons') via het Vierde Rijk de EU.

Zoals met het European Stability Mecanism (ESM-verdrag) dat enorme bevoegdheden van de nationale overheden naar Brussel doorsluist. Er heeft géén referendum plaats gevonden en de meesten wisten niet eens van het bestaan van dit verdrag af, omdat de staatsmedia, zoals de populaire grossier in onbenulligheden, het NOS-journaal, dat expres verzwegen heeft. Daarom hebben er geen grote publieke debatten over plaats gevonden. Het is alleen bekend geworden doordat Geert Wilders er een kort geding tegen heeft gevoerd en verloren.

Een geheime dienst zal echt niet in zijn eentje anti-EU en anti-islamiseringsonderzoek doen, maar het overheidsbeleid dienen, waarin de islamisering wordt goedgepraat door het onnatuurlijke utopische denkbeeld te promoten dat tussen bommenleggers en de overgrote meerderheid van brave moslims een ravijn gaapt. Zo kan de AIVD werken in termen van terroristen, maar tegelijk andersdenkenden "in de gaten houden" en intimideren. Als je met een kartonnetje "Weg met de Monarchie" gaat posten bij een propaganda-evenement van Prins Pils en "Koningin" Maxima dan kan je een paar uur in de cel zitten, woden je personalia in de computer gestopt, en ontdekt het OM vervolgens zogenaamd dat de politie een te magere verdenking heeft. Dat dient voor intimidatie.

Iedereen die de draak steekt met de overheidsutopie aangaande de islamisering van Europa, hetzij een paar bommenleggers, hetzij PVV-gerelateerden die hun mond open doen, behoren tot de vijandelijke doelgroep voor de geheime dienst, een verkapte politiestaat-instelling.

| Terug naar Topics overzicht | | Plaats een reactie|

Gepost door: Rinus
Op: 24/07/2013 11:31
De PvdA is een nog veel grotere bedreiging en vijand van de autochtone Nederlander (in dit geval Hagenaar) dan de aanhang van de maangod zelf. Op plek 2 staan met glans de rest van de linkse politiek, incl CDA EN de VVD! Die zijn vooral de laatste jaren geen haar beter.
De zogenaamde 'burgervader' van Den Haag schijt zeven kleuren om ook maar 1 letter kritiek uit zijn gladde bek te krijgen. Moslims hoeven zelf niets te doen, want de politiek zoekt zelf wel naar de mogelijkheid om hen te vertroetelen en om zich zoveel mogelijk 'thuis' te laten voelen. De hele hooghartige elite, incl 'rechters' of officieren heeft ook helemaal niks met de gewone Nederlander.
Allochtonen krijgen alles wat ze maar willen. Krijgen ze het niet, dan wordt er gewoon geeist DAT het er komt en geïntimideerd. Of er wordt heel hard 'discriminatie' geschreeuwd. Linkse autochtonenhaters staan hen dag en nacht bij.
Ze krijgen in Den Haag een 'cultuurpaleis'. Hier zie je gewoon voor de zoveelste keer de voortrekkerij van moslims en (o.a. voor mij als wijkbewoner) het mes in de rug voor de autochtoon. Politieke partijen en zeker de PvdA weet dondersgoed dat de autochtoon waar dan ook in de gordijnen vliegt wanneer er (weer) een moskee of cultuurpaleis wordt gebouwd. Maar blijkbaar moet alles in het voordeel van de allochtoon en dan vooral voor moslims.
Maar nog steeds willen velen het gewoon niet zien. Ik zou willen dat ik zelf wat beter kon schrijven en woorden beter op papier kon krijgen. Laat ik het er maar op houden dat in deze tijden 'wij' autochtone stadbewoners meer en steeds harder worden getrapt en gediscrimineerd. Dat merk je dus het meest in gebieden waar je als Nederlander zelf een minderheid bent, laat ik het daar maar op houden. De meesten vragen zich dan af waarom niet verhuizen. Mooi niet! Nooit niet! En trouwens, waarheen dan? Het is gewoon een grote olievlek en naar de buitengebieden hoef je ook niet te gaan. Peperduur in vergelijking met hier, en ook op de aangegeven andere plekken gaat het alweer achteruit.


Gepost door: Koppejan
Op: 30/07/2013 13:38
Waar het om gaat is de invoering faciliteren van anti-blasfemiewetten op een globale schaal door de verenigde vergadering van kleptocraten, tyrannen en oorlogsmisdadigers, beter bekend onder de naam VN.
De vrijheid van meningsuiting moet worden afgeschaft om tegemoet te komen aan de wensen van de mohammedanen, net als de vrijheid van geweten, wat moslims toch ook niet hebben.
Elke religiekritiek wordt hierbij verboden, in het bijzonder kritiek op het mohammedanisme.
In de praktijk wordt atheïsme en agnosticisme hierbij verboden, boeddhisme en hinduïsme nog wel toegestaan en christendom vooralsnog met rust gelaten, terwijl de straatterroristen zich bezig houden met de joden.
De hatecrime-wetten worden gebruikt om de vrijheid te vermoorden, intolerantie te faciliteren en het westen en haar cultuur en wetenschap te vernietigen.

Gepost door: Frank Verhoef
Op: 16/08/2013 11:49
Een ware overwinning voor de vrijheid van meningsuiting.

Robert de Jonge stond voor de rechter omdat hij iets verkeerd zou hebben gezegd in een VPRO-programma en aan 'groepsbelediging' zou hebben gedaan. Het leek in bepaalde opzichten een beetje op het Geert Wilders-proces (want: net zo belachelijk en net zo onterecht). Maar De Jonge is gisteren 15 augustus 2013 vrijgesproken. Hij had gezegd:

"Geert is groter dan Mohammed, de kleuterneuker. En Geert is groter dan Allah, de halvemaandemon. En, zoals iedereen weet zijn Arabieren fervent kontenbonkers. En ze neuken kleine jongetjes, dat is normaal in hun cultuur."

Arabieren zijn fervent kontenbonkers. Niks mis mee, aldus de rechter, die stelde dat De Jonge helemaal geen boete van 500 euro verdient, zoals het Openbaar Ministerie eiste: "Alle kritiek, dus ook felle kritiek, op opvattingen en gedragingen van een groep – in welke vorm ook – valt buiten het bereik van de strafbare belediging."

Dit is een overwinning voor de vrijheid van meningsuiting.

Niet dat ik Arabieren fervent kontenbonkers zou noemen, maar daar gaat het niet om. Dat het OM slechts een klein bedrag eiste als straf, maakt niet uit. Het gaat om het principe. Het OM wilde De Jonge dus de mond snoeren. En dat is onacceptabel. Laat de uitspraak van de rechter in de zaak-De Jonge een wijze les zijn voor iedereen. De Jonge is niet - ik herhaal, niet - strafbaar voor 'groepsbelediging' (wat dat ook moge zijn).

De vrijheid van meningsuiting is een heilig goed en daar blijf je met je poten vanaf. We gaan hier in Nederland niet mensen met onwelgevallige meningen voor de rechter slepen, puur omdat ze die mening hebben - of beter gezegd, omdat ze iets hebben gezegd dat zomaar 'objectief' beledigend zou kunnen zijn voor sommige mensen. Aan censuur doen we niet in Nederland. Zijn we nou helemaal gek geworden?

Gepost door: Prodadam
Op: 16/08/2013 11:51
Maar is dit dan bijvoorbeeld wel verboden?

"En, zoals iedereen weet zijn islamieten fervent kontenbonkers. En ze neuken kleine jongetjes, dat is normaal in hun cultuur."

Omdat het in bovengenoemde uitspraak wél gaat om een groep die zich onderscheidt door 'godsdienst'?

En als een uitspraak nu beledigend is voor een groep en tegelijkertijd strookt met de feiten, dus 'waar' is, mag dat dan wel?

Zoiets als:

"Islamieten moorden christenen uit op walgelijke wijze en de Nederlandse moslims kijken daar niet van op of om. Zij stemmen stilzwijgend in met die moordpartijen."

Mag dat?

Of het eenvoudige: "De islam is een achterlijke cultuur". Mag dat? Omdat het een feit is en omdat het strookt met de waarheid?

Gepost door: Jos
Op: 05/10/2013 21:16
ISLAMOFOBIE OF ANTI-ISLAMISME?
Enige tijd terug was er sprake van een Belgisch wetsvoorstel dat "islamofobie" strafbaar zou maken. Kijk en huiver naar deze drie van de in totaal acht criteria die als islamofoob en dus strafbaar zouden gelden:

•Considers Islam to be inferior to the West, to be barbaric, irrational, primitive and sexist;
•Considers Islam to be violent, threatening and supportive of terrorism, actively engaged in a 'clash of civilizations';
•Considers Islam to be a political ideology, used for political and military purposes to establish its hegemony.


Volgens mij is het woord 'islamofobie' bedoeld als vergelijking met 'homofobie': homofobie mag niet, dan is islamofobie ook een woord voor iets wat niet mag. Maar inderdaad, daar waar we geen enkele reden hebben om een (irrationele) angst te hebben voor homoseksualiteit, het legt je immers niets op en is geen ideologie, daar is er alle reden toe een zeer rationele angst te hebben voor de islam. En een groot deel van haar volgelingen. Het woord 'islamofobie' is dan ook volstrekt verkeerd gekozen. Is antimoslimisme dan een alternatief? Of anti-islamisme? Maar is dat alles relevant, wanneer we hebben vastgesteld dat de islam in meerdere opzichten inferieur is aan alles waarvoor wij in het westen staan? En wanneer we hebben vastgesteld dat niet onbelangrijke elementen van de islam uit zijn op onderwerping en onderdrukking van alles en iedereen die geen volgeling van de islam is?
En hoe komt het dat als we het over de islam hebben, we veel minder mogen en zeggen zonder risico van vervolging dan wanneer we het over het christendomhebben? Het feit alleen dat, zoals bovenstaande schetst, 'islamofobie' strafbaar zou moeten zijn, geeft al aan dat de bedenkers daarvan zelf in die angst leven. Ik herhaal het nog maar eens: de ware islamofoob is degene die anderen oplegt minder of niet kritisch te zijn over de islam, mede uit angst voor de (gewelddadige) gevolgen die de islam voor hem of haar in petto heeft.

Gepost door: Henk Lomax
Op: 05/10/2013 21:19
Merkwaardig dat Jos teksten uit een Belgisch wetsvoorstel in het Engels citeert. Terwijl die tekst in het Nederlands beschikbaar moet zijn. Je vraagt je af of er in Belgie werkelijk zo'n wetsvoorstel heeft bestaan.

Ik beschouw islam als:
- Inferieur ten opzichte van het Westen, barbaars, irrationeel, primitief en seksistisch;
- Gewelddadig, bedreigend, terrorisme-ondersteunend en actief betrokken bij het vernietigen van beschavingen;
- Een politieke ideologie, politieke en militaire doelen gebruikend om zijn hegemonie tot stand te brengen.

Henk Lomax,
beredeneerd islamofoob

Gepost door: Pierreofzo
Op: 05/10/2013 21:29
Volgens een uitspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens te Straatsburg is de sharia onverenigbaar met de principes van de democratie (uitspraak van 13 februari 2003).

Volgens datzelfde Hof zijn onderdelen van de sharia niet verenigbaar met de seculiere rechtsstaat en de conventie van de mensenrechten.

Is dat Hof islamofoob? Zijn de rechters nu strafbaar?

Ook in Nederland heeft de volledige gekte toegeslagen. Een meerderheid van onze Tweede Slaapkamer steunde een paar jaar geleden een motie van Femke Halsema. Het tegengaan van islamisering is geen beleid van de Nederlandse Staat. Met andere woorden: Het verdedigen van de democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten is geen beleid van onze overheid.

Je moet maar onderdaan zijn in dit land (burger gebruik ik niet eens meer).

Gepost door: Wurgkoning
Op: 05/10/2013 21:36
Henk Lomax, Jos citeerde in het Engels omdat hij dit had uit The Islamic Post van 18 mei 2013.
Hieronder kopieer ik alle criteria.

According to the authors of the resolution, a person would be guilty of Islamophobia if he or she:

•Considers Islam to be a single monolithic bloc, closed and static, incapable of adapting to new situations;

•Considers Islam to be separate and "different," devoid of having any aims or shared values ​​with other cultures, not influenced by other cultures and not influencing other cultures;

•Considers Islam to be inferior to the West, to be barbaric, irrational, primitive and sexist;

•Considers Islam to be violent, threatening and supportive of terrorism, actively engaged in a 'clash of civilizations';

•Considers Islam to be a political ideology, used for political and military purposes to establish its hegemony;

•Rejects out of hand criticisms made by Islam of 'the West';

•Shows hostility towards Islam to justify discrimination and social exclusion of Muslims;

•Accepts hostility toward Muslims as natural and normal.

Bron:
http://www.islamicpostonline.com/article/belgium_parliament_introduces_bill_making_islamophobia_crime-461
| Terug naar Topics overzicht | | Plaats een reactie|
| FreeGoodies | Algemene vragen forum | Albumsindex | UsenetChart |