P.Pardon/Multicul - Generaal P.Pardon over Immigratie en Islamisering.

https://www.memotrip.nl/multicul/
Politiek Correct
Gepost door : Cor Daad
Op: 29/06/2013 12:29
"Politiek correct" slaat op het taboe om kritisch of negatief te oordelen over immigratie, islamisering, allochtonen, opgaan in de EU en over de Oranjes. Politieke correctheid is de gedragsregel van de gevestigde orde aangaande Nederland als Verlichtingscultuur met meningsvrijheid en als soevereine democratische staat. Deze politiek correcte gedragsregel schrijft voor dat de afbraak van meningsvrijheid een taboe-onderwerp is, alsook dat er moet worden weggekeken van afbraak van onze soevereiniteit en van de democratie. Opgaan in het Vierde Rijk (EU) heeft een meerderheid tegenstanders, maar omdat die zelf ook grotendeels politiek correct zijn gehersenspoeld door het establishment, maken die geen gebruik van hun democratische mogelijkheden.
Massa's mensen die achter Wilders staan zijn heel dom. Ze zijn het met hem eens op essentiële punten maar ze mogen er van hun sociale omgeving niet op stemmen, en dat verzuimen ze dan ook braaf. Ze stemmen uit gewoonte op vertrouwde partijen, op poppenstrontfijne mensen met een serieuze poppenkastgrijns. Als het nou lemmingen waren dan kon je het ze niet kwalijk nemen. Maar het zijn domme mensen: hun geheime meninkje kan niet op tegen de media-programmering omtrent Wilders.

| Terug naar Topics overzicht | | Plaats een reactie|

Gepost door: Adje
Op: 02/07/2013 19:31
De linkse aapjes denken altijd maar dat zij de politie-agenten van het morele gelijk zijn en vragen zich af hoe de “bestrijding van Wilders iets moet worden” (het wordt niks, jullie zijn radicaal aan het verliezen).
Halsreikend torenen zij uit boven de rechtse armen van geest om over al dat populisme heen te kijken met hun visionaire blik. Ooh ze zijn er eindelijk achter dat ze niet steeds moeten komen aanmarcheren met bruinhemden.
Van mij hoeft Wilders helemaal geen pasklare oplossingen aan te dragen. Ik zie hem vooral als een breekijzer, als iemand die de ontevredenheid in dit land eindelijk weet te verwoorden.
Ja, dat is door anderen ook geprobeerd, maar die zijn inmiddels afgeknald, dus ga er maar aanstaan als je durft, lef hebben moet je wel.
Misschien gaat Wilders af en toe te ver (de kopvoddentax heeft een dipje gepresenteerd in de peilingen, na een maand hersteld), maar ik heb meer respect voor hem dan voor al die Volkskrant-dominees die zo op hem spugen, omdat je die totaal niet hoorde toen Nederland nog onder een verstikkend kopvod van politieke correctheid lag te smoren (toen de linkse baasjes hem nog niet zo hoefden te knijpen, toen ze nog konden volksmennen met “onderbuikgevoelens”).
Of Wilders er verstandig aan doet zo tegen de islam aan te schoppen? Wat mij betreft mag elke ideologie worden bestreden die een belemmering vormt voor gelijkheid van mannen en vrouwen, hetero’s en homo’s, van individuen en families, en van vrijheid van meningsuiting. En die de jodenhaat herinvoert. Die nu in Nederland een eindeloze waslijst van geweld en pressie opbouwt vanwege ellenlange tenen.
Ach gut, linkse nadenkertjes, is het integratievraagstuk zo superingewikkeld? Wat heeft jullie geklets dan in al die jaren opgeleverd? Er zijn momenten in het leven dat je moet aangeven wat je belangrijk vindt. En dat het mooi genoeg is geweest met al dat laffe geschipper.
Wilders slaat piketpaaltjes, zegt: tot hier en niet verder. Goddank, eindelijk.
Tel eens hoeveel stadsdelen er inmiddels zijn verpest, linkse baasjes. Denken jullie nog steeds dat de lijfwacht van Wilders ervoor dient om de islam te beschermen tegen zijn agressie? Op hoe laat hebben jullie de wekker afgesteld? Helemaal nergens op: welterusten, de kater komt later. Brrr.

Gepost door: Marjolein Faber
Op: 03/07/2013 17:38
Een peiling uitgevoerd door Maurice de Hondt, in opdracht van de landelijke PVV, bracht in kaart hoe het electoraat van de grootste partijen denkt over de islam.

Hieruit blijkt o.a. dat 72% van de ondervraagden is voor een grondwettelijk verbod op de sharia in Nederland (Uitgesplitst naar politieke partij PVV,99%,VVD, 88%, CDA 75%, D66 55%, PvdA 59%, SP 72%, 50plus 96%) en 77% vindt de Islam geen verrijking voor Nederland.

De provinciale staten hebben, ook betreffende de gemeenten, een controlerende taak. Er zijn Gelderse gemeenten die subsidies, zoals waarderingssubsidies, verstrekken aan islamitische stichtingen, die moskeeën bouwen. Door het subsidiëren van islamitische stichtingen wordt de perceptie opgeworpen dat de Islam oké is. Dat de ongelijkheid tussen man en vrouw oké is. Dat geen vrijheid van meningsuiting, geen persvrijheid, geen integriteit van het lichaam, geen vrijheid van sexuele beleving en sexuele geaardheid, geen vrijheid tot keuze van godsdienst oké is.

Door het subsidiëren van islamitische stichtingen wordt de seculiere rechtstaat ondergraven.

Gepost door: E.J. Bron
Op: 07/07/2013 19:43
Franse minister van Onderwijs Vincent Peillon (socialist): “Katholicisme uitschakelen”

Het gaat de socialisten niet om de afschaffing van de kerk. Het gaat hen om hun utopie van een socialistische wereldheerschappij. Als grootste belemmering daarvoor hebben ze bepaald dat dit het christendom en de cultuur van Europa zijn. Beide moeten vernietigd worden. Peillon zegt dit heel duidelijk:

“De revolutie houdt in, dat alles moet worden vergeten wat aan de revolutie voorafgaat. Daarom speelt de school een centrale rol, omdat de school het kind moet losscheuren van al zijn voorrepublikeinse bindingen.”

http://ejbron.wordpress.com/2013/07/07/franse-minister-van-onderwijs-peillon-socialist-katholicisme-uitschakelen/#more-41727

Gepost door: Doro Theus
Op: 08/07/2013 14:20
Men bevindt zich in linkse kringen en men hoort geen tegenspraak of die wordt gelijk verdraaid en vervolgens afgewezen. Men kan ook niet geloven dat 'rechtse' plebs-types als Wilders de wereld gewoon beter begrijpen dan zij.
Ikzelf probeer mijn goeddeels linkse omgeving al jaren op andere gedachten te brengen (m.b.t. euro, Turkije, immigratie etc.)
Men gelooft gewoon niet dat hun krant (Volkskrant of NRC) er zo naast zit op zoveel terreinen. Men is er trots op om links, d.w.z. edel te zijn en men begrijpt niet hoezeer de eigen mening gevormd is via een groepsproces en een selektief gebruik van media.
En als je met harde cijfers komt, waaruit blijkt dat bepaalde migranten het niet zo best doen in onze samenleving, dan maakt dat ook nauwelijks indruk. Dan komt men met een positief niet-representatief voorbeeld aanzetten.
Ik ken zelfs een vader die zijn zoon geregeld tegen een overmacht aan Marokkaantjes moest bescheremen en desondanks geen goed woord over had voor Wilders.
Blijkbaar is het bezit van een 'links' wereldbeeld zo dierbaar dat men daar koste wat koste geen afscheid van wil nemen.

Gepost door: Argus
Op: 08/07/2013 14:25
Het wonderlijke vind ik altijd weer dat de mensen denken dat ze zelfstandig een mening vormen, terwijl ze eigenlijk alleen datgene overnemen wat de mensen opvangen van de MSM. Dus ook de zogenaamde slimmerikken, de HBO'ers en universitair geschoolden. De linksmensen onder het gewone volk, waaronder dus ook de meeste hoger opgeleiden vallen, geloven in de utopische wereld die de media ons elke dag weer voorschilderen. Ze versterken het hersenspoelproces door elkaar te bevestigen in hun wanen. Alle dissonanten worden genegeerd of als het niet anders kan wordt er een verklaring voor verzonnen om het eigen wereldbeeld overeind te houden. Hierin worden ze dan weer geholpen door de linkse media (Main Stream Media = MSM).
Waar ik ook niet bij kan is dat de mensen die zoveel blinde hoeken hebben in hun denken voor de rest best behept kunnen zijn met een scherp verstand en ook best sociaal kunnen zijn. Maar niet vergeten mag worden dat er ook trots mee kan spelen. Want hoe kun je als overtuigd linksmens een man als Wilders ooit gelijk geven, misleid te zijn door je omgeving en toegeven dat je tekort geschoten bent in je beoordelingsvermogen!
Waar ik absoluut van overtuigd ben is dat de poppenspelers achter de schermen exact weten waar ze mee bezig zijn en precies die zetten uitvoeren die ervoor zorgen dat de mensenmassa precies die kant op gaat die zij wenselijk achten. Goebbels zou gek worden van vreugde als hij deze tijd had mogen meemaken.

Gepost door: Waarnemer
Op: 09/07/2013 13:10
Heb jij óók van die onnozele vrienden of vriendinnen?

Gisterochtend was ik verbijsterd en stond het huilen me nader dan het lachen.
Van een stel waarmee ik al veertig jaar bevriend ben was de vrouw jarig.
Dan bel ik altijd.

Die vrouw is sociaal actief in kerkelijke kringen, maar diepgelovig is ze nu ook weer niet te noemen. Enfin, uiteindelijk kwam het gesprek -niet direct door mij- op de verkiezingen van 12 september.

Ik vroeg haar of ze wist dat 'europa' al veel onheil heeft gebracht over Nederland, en dat dat onheil nog groter zou worden als Nederland zijn soevereiniteit -zijn recht op zélfbeschikking- zou opgeven (én de zeggenschap over het eigen geld zou verliezen) als de 'eurofiele' partijen hun vernietigende zin zouden krijgen.
Ja, ze had wel een en ander gemerkt. Maar ik kreeg de indruk dat ze een houding had van 'ach het zal wel meevallen'.

Eerder in het gesprek over haar kerkelijke activiteiten kwam het gesprek ook op de islam.
Ze wist dat de islam geen prettige 'godsdienst' is. Daarmee had ze persoonlijke ervaring door een islam-vriendin met kale plekken op haar hoofd door het constant dragen van een hoofddoekje. Dat had ze mogen bekijken. Zonde van dat mooie haar, vond ze.

Wel, in beide gevallen zag ik aanleiding om haar te adviseren op een partij te stemmen die tégen de verkoop van Nederland is. En dan met name de PVV en voor 'noodgevallen' de Partij voor de dieren of de SGP.
Níet de zwalkende SP natuurlijk. Die zegt 'tegen' te zijn maar stemt heel tegenstrijdig in met allerlei onzalige 'europese' zaken. Onbetrouwbaar dus.

Het zou dan hooguit de Dierenpartij worden, want met de SGP had ze helemaal niets op als vrouw.
En ook de PVV vond ze maar niks. Ik vroeg haar waarom dat zo was.
Antwoord: 'Ik vind Wilders een praatjesmaker'
Vraag van mij daarop -uiteraard-: Waarom vind je dat?
Ze bleef een antwoord en argumenten voor haar afwijzing schuldig en herhaalde eigenlijk alleen maar dat ze Wilders een praatjesmaker vond.

Ik heb haar toen maar een mop verteld, zo besluiten wij namelijk altijd een telefoongesprek, en heb na wat vriendelijk slotwoorden de telefoon terug gezet op zijn plekje. Er kwam een diep gevoel van triestheid over me. Dat zeg ik niet zomaar, dat was écht zo.
Hoe kán het nou dat zo'n aardige vriendin ZO onnozel is? ZO wegkijkend en ontwijkend? ZO argumentloos tégen iemand? Moet ik dat dóm noemen? Eigenlijk wel, maar ik noem het voor mijn eigen gemoedsrust maar 'onnozel'.
Want het is een vriendin. En dan heb ik nog liever een onnozele dan een domme vriendin. Haar man is in mijn ogen wat realistischer, gelukkig. Ik hoop dan ook dat hij niet onder een te grote invloed van haar staat.

Gepost door: Gielah
Op: 09/07/2013 13:20
We zijn op weg naar regelrechte honger... voedselbank enzo.... en dat ons hele pensioen aan andere landen zal worden weggegeven... dus dat wij bitter arm gaan worden.

Als ik dan met andere mensen in contact kom, heb ik weleens de neiging om die anderen een beetje voorzichtig te polsen naar hún gedachten hierover.

Dat lukt mij niet!
Geen mens gaat erop in.

Toen ik op een avond zei: 'We krijgen een regelrechte dictatuur', zat een deel van het gezelschap mij glazig aan te kijken en één mevrouw begon heel fel te betogen, dat wij het allemaal eigenlijk véél te goed hadden.
Moesten we bijvoorbeeld eens rondkijken bij de bakker... zóveel soorten brood.... dat kon toch best wat minder?
Meteen viel de hele kring haar bij.... ja... verwénd waren we.
Er was geen land ter wereld waar mensen het zo goed haden als hier.

En dan toch nog klagen?

Op de Bijbelstudiegroep (van de PKN, waar ik overigens zelf geen lidmaat meer van ben) waar het heel goed zou kunnen gáán over het einde van een wereldorde (de Bijbel geeft daar namelijk aanleiding genoeg toe) blijft het ook maar angstvallig in de oppervlakkigheid steken.

'Dat kunnen wij mensen niet weten', zegt er een afwerend.
'Een christen behoort zich niet met politiek bezig te houden', zegt een ander.
'Die meneer Wilders is wel erg overdreven', zegt een ander.

En dan besef ik dat de dictators het héél erg met al die mensen getroffen hebben.... en dat het kabinet niets te vrezen heeft voor wat betreft hun zomaar verkwanselen van de Nederlandse souvereiniteit en de welvaart en het welzijn van de Nederlanders.

Er komt geen opstand.

En de weinigen, die misschien ooit wel in opstand zullen komen, zullen niet kunnen rekenen op zelfs maar enig begrip van de zijde van de meeste van hun landgenoten.

Dit is een hele rare oorlog... maar wel degelijk een oorlog.

Driekwart van de Europese burgers ziet dat niet of wil het niet zien, uit angst misschien of uit verregaand gebrek aan bewustzijn?

En de vijand bestaan uit overheden en mediamedewerkers en dominees en pastoors en docenten en cabaretiers uit buiten- én binnenland.
Gepost door: Teun Trekker
Op: 09/07/2013 13:32
Nadenkende en zich zorgen makende mensen hebben kennelijk allemaal hetzelfde probleem. Ze moeten leven in een maatschappij waarin érg veel mensen rondlopen met maar één wens: RUST.

Die hebben de gedachte van Ramses Shaffy omarmd: 'LAAT ME, LAAT ME, LAAT ME MIJN EIGEN GANG MAAR GAAN. LAAT ME, LAAT ME, IK HEB HET ALTIJD ZO GEDAAN'.

Wat dan inhoudt dat ze zich nooit hebben druk gemaakt om andere dingen dan hun eigen leventje, en zolang dat nog een beetje door kan gaan blijven ze de beperkte blik van de huiskamer houden.

Dat het op zolder al aan het branden is geslagen, dat de kelder al aardig ondergelopen is, ze weten het niet en ze willen het ook niet weten. Daar hebben ze geen tijd voor en geen zin in. Ze zitten op de bank en kijken naar voetbal of een of andere talentenjacht. En daar moet je hen niet bij storen.

Vlak naast hen op de bank zitten onuitgenodigde gasten, lieden met een uiterst bedenkelijke achtergrond, Maar ach, de bank is groot genoeg, laat maar zitten. Die lieden schuiven wél beetje bij beetje op. Maar de argeloze bewoners wennen daaraan, schuiven zelf ook wat op, schuiven nog wat op, tot ze met een klap van de bank donderen. En dan....krijg je die lui de deur nog uit? Of komt het tot een vechtpartij?

Een en ander is voor mij onbegrijpelijk. Als iemand waarschuwt voor brand of wateroverlast kom je toch in actie? Dan ga je toch even kijken of het wel klopt wat je te horen krijgt? Als vreemden je verdringen van je eigen zitbank néém je dat toch niet? Er zijn kennelijk branden, inundaties en criminelen die niet worden herkend als zodanig zolang men nog maar een béétje op zijn gat kan blijven zitten en niets doen.

Gepost door: Albert Einstein
Op: 09/07/2013 13:36
"The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything."


Gepost door: Ad
Op: 04/08/2013 20:20
Linkse lobbyers en opinieleiders qua ruimhartig immigratiebeleid en multiculturele samenleving hebben heel wat woorden tot hun beschikking die de opponent in het debat over deze onderwerpen meteen in de verdediging drukken.

Tegenstanders worden weggezet als lijdend aan 'vreemdelingenhaat'. Dat men zich gewoon afvraagt of ons land de voortdurende instroom van migranten uit derdewereldlanden en nieuwe EU-lidstaten wel aankan gaat het voorstellingsvermogen van die voorstanders kennelijk te boven. Je bent voor of je wordt verteerd door haat. Meer smaken zijn er niet. Haat is natuurlijk niet zomaar een negatieve emotie, waar haat is daar zijn de gaskamers nooit ver weg, zo is de suggestie.

Islamofobie
In Nederland waren we van oudsher gewend vrijmoedig te spreken over levensbeschouwelijke onderwerpen. Maar sinds de islam hier vaste voet heeft gekregen is dat kennelijk voorbij. Wie kritiek heeft op de islam is namelijk geestelijk gestoord. Zo iemand lijdt aan 'islamofobie' en zoals we allen weten en in Van Dale kunnen opzoeken is een fobie een geestelijke stoornis, een 'angstbeklemming die [...] kan optreden zonder dat er een zichtbare oorzaak voor de angst bestaat'. Het is maar dat u het weet. U dus kunt maar beter uw mond houden over de islam. Of wilt u soms doorgaan voor iemand met een paar losse draadjes in de bovenkamer?

Gepost door: Black Cattle
Op: 14/08/2013 13:53
Het bloed op de klauwen van Frau en Herr Betermensch

En de kaste der moreel voortreffelijken blijven zwijgen, wegkijken, ontkennen en de Arabische lente bejubelen. De linkse kerk christenen voorop.

Het morgenleven van Frau en Herr Betermensch.

Het MSM-vodje valt op de deurmat. Even vlug neuzen of er geen gemene joden of (het grote kwaad) Wilders aan de wurgpaal geknoopt worden. Hmmm zo lekker. Wordt ik zo geil van. Heerlijk die morele onfeilbaarheid. Kopje koffie schat ? Hmmm. Verrek Geen Wilders. Geen joden. Zelfs geen Amerikanen ("die ik na Obama natuurlijk veel liever vind en niet meer zo durf te bekritiseren"). Hmmmm. Dood christelijk meisje. Niet interessant. Heeft in ieder geval niets met de islam te maken. Is er echt geen Palestijn verzetsverhaal vandaag ? Pfff. Niet veel aan vandaag. Ik ga me maar begeven naar mijn mede PC-geloofsgenoten. Ik heb weer wat zelfbevestiging nodig.

Een half uur later ligt het MSM-vodje in de kattenbak. De foto van het dode christelijke meisje verfrommeld onder de stront en grind.

Gepost door: Banno Banneling
Op: 10/10/2013 14:12
WAT WAREN "LINKS" EN "RECHTS"

Robert Hertz schreef in 1909 dat alle culturen in links en rechts denken.
Rechts volgens Hertz is mannelijk: kracht, orde, hiërarchie.
Links is vrouwelijk: meegaand, wanordelijk, gelijkschakelend.
Rechts: aanvaarding van de status quo en de gevestigde orde, pas je aan om te overleven.
Links: niet ik moet me aanpassen aan onrecht maar de wereld moet zich aanpassen aan mijn ideaal/utopie.

RECHTS TOT 1960
Het kapitalistisch-militair-godsdienstig complex: uitbuitend, autoritair, conservatief, productiemiddelen beheersend.

LINKS TOT 1960
Daar tegenin gaand met linkse vrijheidsstrijd tegen rechtse dictatuur (maar dat gold in het Oostblok omgekeerd). Strijd voor burgerlijke vrijheden, lotsverbetering, productiemiddelen meer ten goede laten komen aan de arbeiders, revoluties in het buitenland leiden tot linkse dictaturen.

RECHTS 1960-1980
Rechts is gevestigde orde die zich afzet tegen opkomend links zoals Hans Wiegel wijzend op Joop den Uyl ("Sinterklaas bestaat, kijk maar daar zit hij"). Rechts doet water in de wijn en geeft toe aan democratisering. Een vroege profeet tegen massa-immigratie is 'Boer Koekoek' (1912-1987) van de Boerenpartij (1963-1981).In het verkiezingsprogramma van 1971 schreef Hendrik Koekoek:
"17. Geen aantrekking van buitenlandse werknemers zolang bij ons grote werkeloosheid heerst, er een groot woningtekort is, de ruimte in Nederland hoog nodig is voor eigen Volk, en het economische belang niet opweegt tegen de veelvuldige problemen van allerlei aard die zo’n 80.000 buitenlandse werknemers met zich meebrengen."Als Koekoek toen minder was uitgelachen was Nederland veel ellende bespaard gebleven.

LINKS 1960-1980
"Links" wordt identiek aan "progressief": strijdt voor de vrijheid je te ontwikkelen in de persoonlijke levenssfeer (abortus, seksbeleving, emancipatie) en collectief (medezeggenschap, taboe's doorbreken) en komt op voor tal van materiële verbeteringen bij "zwakkere schouders".
Tevens ommezwaai van het LINKS der klassieke socialisten (verbetering burgerlijke omstandigheden) naar een anti-burgerlijk gezind LINKS, d.w.z. een links dat alle "vastgeroeste" burgerlijke waarden ter discussie stelt en provoceert (anti-arbeidsethos, anti-materialistisch, maagdenhuisbezetting, happenings, hippies, blowen, vrije seks).

LINKS 1980-HEDEN
1. Basisstrijders van voormalig links worden beleidsmakers (wetgeving voor homorechten, vrouwenemancipatie, milieubescherming) en vormen een nieuw establishment met op hun beurt een regentenmentaliteit.
2. Een afwijkende vorm van LINKS ontstaat ten aanzien van de immigratie. Gehandicapt door een psycho-politieke blinde vlek, continueert multicul-links de toevloed van niet-westerse allochtonen tegen de wil van de meerderheid in. Grote massa's worden gehuisvest temidden van met name de "zwakke schouders" die aanvankelijk juist de beschermelingen waren van links.
De zwijgende meerderheid is lange tijd te bang/laf om zich hiertegen uit te spreken doordat links een krachtige scheldcampagne in stand houdt ("racisme", "discriminatie" enz.)
Zo is links bezig zelf een volksvijand te worden.

RECHTS 1980-HEDEN
Qua multiculturalisme moet nu niet LINKS maar RECHTS opkomen voor het eigen 'gewone volk'. Multicul-links gaat blindelings door met zowel opkomen voor procenten bij lage lonen en voor het milieu, maar paradoxaal genoeg ook voor massa-immigratie. Er ontstaat een speciale variant van RECHTS die steeds krachtiger ingaat tegen deze stroom (Janmaat, Bolkestein, Fortuyn, Ayaan, Wilders) en grote steun ondervindt, maar ook klassiek rechtse trekken behoudt, b.v. weinig hart voor de natuur en veel voor winst of automobilisme.

Dat tradioneel rechts strenger, en links zogenoemd 'socialer' met geld omgaat blijft wel bestaan (AOW-leeftijd niet verhogen is links omdat het 'sociaal' is dus niet 'rechts' omdat het conservatief is.)
Links houdt van uitkeringen en subsidies zoals vrouwen met een gat in hun hand.
Rechts is ook nog altijd militairistischer (nieuw wapentuig zoals de peperdure JSF-straaljager) en christelijker (andermans euthanasie en stamcelselectie tegenwerken). De PVV als tegenstander van AOW-verhoging en JSF is dus daarin 'links'.

| Terug naar Topics overzicht | | Plaats een reactie|
| FreeGoodies | Algemene vragen forum | Albumsindex | UsenetChart |