P.Pardon/Multicul - Generaal P.Pardon over Immigratie en Islamisering.

https://www.memotrip.nl/multicul/
PVV-kiezersvolk hoog of laag van IQ?
Gepost door : Anna Pest
Op: 04/10/2013 09:09
Naar ik vermoed is het ontwikkelingsniveau van de doorsnee PVV niet al te hoog. Vandaar dat zij 'Je betaald' schrijven ipv 'Je betaalt' op een spandoek bij de PVV-massademonstratie 21 september 2013.

| Terug naar Topics overzicht | | Plaats een reactie|

Gepost door: Jan Boel
Op: 04/10/2013 09:14
Daar zou je wel eens een beetje gelijk in kunnen hebben, (al is het te makkelijk om "zij" te zeggen waar er 1 persoon met zo'n bord liep).
Een laag ontwikkelingsniveau kan er best zijn, alleen dat belet ze niet om de zegens van de multicul aan den lijve te ondervinden.

Op 16 april 2009 kwam het actualiteitenprogramma Netwerk met een onderzoek naar buiten naar de PVV-achterban, uitgevoerd door Motivaction. Hieruit bleek dat de PVV-stemmer overwegend laagopgeleid was (41% volgde een mbo als hoogste opleiding).
Volgens een onderzoek uit 2009 zijn de belangrijkste oorzaken voor multicul-onbehagen zowel onder autochtonen als allochtonen in Amsterdam, inderdaad negatieve ervaringen met veiligheid en segregatie en het gevoel hier niet tegen beschermd te worden.
De helft van de onderzochte groep overwoog PVV te stemmen. De anderen wilden niet stemmen of hadden nog geen keuze gemaakt.

Opvallend was dat typische PVV thema’s als immigratiestop en dubbele nationaliteit de geïnterviewden op zich weinig bezig hielden. Ook was geen van de geïnterviewden a priori tegen multicultureel samenleven; wel hebben de geïnterviewden er negatieve ervaringen mee. Ervaringen met onveiligheid en criminaliteit staan daarbij op nummer één. De meerderheid van de geinterviewden heeft ervaringen met criminaliteit, overlast of grof gedrag met schelden, bedreiging of geweld door Marokkaanse jongeren die in groepen opereren.

De (potentiele) PVV-stemmers gaven unaniem als reden om op Wilders te stemmen dat hij ‘de enige is’ die de eerder genoemde problemen benoemt, hoewel hij ook uitspraken doet die zij niet onderschrijven (het verbod op de Koran wordt bijvoorbeeld door geen van de respondenten ondersteund). Ze voelen zich onvoldoende beschermd en gehoord door de traditionele partijen en het is hen niet duidelijk wat er in Amsterdam door de overheid en bestuur gedaan is om de problemen rond veiligheid, segregatie aan te pakken.

Uit een ander onderzoek van 20 februari 2009 door TNS NIPO bleek dat de PVV steeds meer hoger opgeleide kiezers trekt die zich tot de partij voelen aangetrokken vanwege de vrijheid van meningsuiting, die in hun ogen wordt bedreigd door de groeiende islamisering. Zij zien Geert Wilders als de martelaar van het vrije woord.

Het gedachtengoed van Wilders was trouwens nooit een marginaal verschijnsel.
Zelf heb ik dat ook bijgehouden de afgelopen 30-35 jaar: rond driekwart was er altijd al tegen maar liet zich intimideren door links jargon dat altijd alleen maar gerelateerd is aan het Derde Rijk.
Een belangrijk deel van de Nederlanders, ook hoger opgeleiden, vond altijd al wat Wilders hardop zegt. Maar het was niet netjes daarmee naar buiten te komen.
Daarom schrijf ik ook vaak dat veel mensen die achter Wilders staan heel dom zijn, want dat vind ik ze. Namelijk omdat ze zijn opvattingen huldigen (veelal ongeweten) maar er toch niet op stemmen.

De nieuwe PVV'ers zijn 'prestatiegericht’ en ‘ambitieus’, en tot hen behoren veel (kleine) ondernemers en voormalige VVD-stemmers. Nu stemt 5 tot 15 procent van de kiezers op de PVV, maar uit de onderzoeken van Kanne en De Beer blijkt dat zo’n 40 procent van de Nederlanders hem bij veel kwesties steunt, gedoogt, of zich door de PVV gehoord voelt. Deze mensen zullen echt niet allemaal op de PVV stemmen, maar de PVV verwoordt wat velen denken.

Zelf heb ik niet een laag ontwikkelingsniveau. En ik zie dat de PVV de enige partij is die zou doen wat ik wil: onze (geestelijke) vrijheden beschermen en Nederland als zelfstandige nationale staat behouden, in plaats van onze soevereiniteit en vooral ons geld over te geven aan de ongekozen eurocraten van het supranationale Vierde Rijk de EU.
Zonder dat je een afgebakende natie bent met gecontroleerde grenzen is er ook geen verzorgingsstaat meer mogelijk.
Onder PVV-stemmers zit een deel dommige zwalkers, maar als ze PVV stemmen ben ik daar gelukkig mee.
Ik neem ook erg veel op de koop toe met die PVV, want ik moet roeien met de riemen die ik heb, en er is er maar één.

O wat heb ik woensdag 25-9-2013 dan toch weer genoten van Wilders' reactie op mannetje Pechtold, die miezerd gespecialiseerd is in een siddertoon van morele verontwaardiging en zogenaamde ethische zuiverheid.
Geen ander wil Nederland zó graag kwijt (aan de EU) en geen valser letter staat er in een partijnaam dan de D van D66.

Gepost door: Wim Heins
Op: 10/10/2013 14:06
Ik ben als hoogbegaafde PVV-stemmer maar eens gaan dwalen op:
http://www.mensenspirit.nl


En mocht spoedig ontdekken dat het een heel vrouwelijke partij betreft. Dus alle reden om de afkorting van 'Post Menstrueel Syndroom' (PMS) niet te gebruiken voor de Partij Mens en Spirit (=MenS).

Met vrouwelijk bedoel ik de nadruk op zachte krachten, gevoel, intuïtie, creativiteit en sociale verbondenheid boven machtszucht en eer. "Het uitgangspunt van beleid en van handelen moet liggen in liefde en respect voor alles wat er is," aldus de linkse partij.
Zo dames, en hoe gaan jullie dat toepassen op het Spaanse stierenvechten of het Somalische meisjesbesnijden?

Huh, wat zei ik net: links??
Maar MenS acht zich toch nóch links nóch rechts?
Politicologisch dus interessant of zij inderdaad geen positie innemen op het spectrum tussen de extremen: collectieve staatsbemoeienis (DDR, Noord-Korea, Iran) en absolute vrijheid voor particulier initiatief en ieder voor zich (Chili van Pinochet, Argentinië van Máxima's vader).
Of dichter bij huis: waar staan ze tussen herverdeling van de macht door collectieve maatregelen (socialisme, links) en maatschappijhervormende vermenselijking (progressief) à la Jaren 60-links, versus maatschappijbevestigende repressieve tolerantie (conservatief) en zelf opdraaien voor je eigen handelwijze en stimulatie van ondernemingszin (kapitalisme, rechts)??

Ik noteer uit het partijprogram:

- Erfelijk koningshuis alle resterende macht ontnemen, puur ceremoniële rol geven, gewoon belasting laten betalen;

- een uniek mens worden dat zich los weet te maken van ideaalbeelden, reclame en machtsstructuren;

- deprivatiseren van nuts- en zorginstellingen en deze collectieve zorgtaken weer oppakken om burgers onafhankelijker te maken van commercie;

- aanhoudende economische groei gaat ten koste van kwetsbaren en dient niet meer de bepalende factor te zijn voor overheidskeuzen;

- een nationaal kabinet naar rato met vertegenwoordigers van alle gekozen partijen, zodat alle kiezers zich vertegenwoordigd voelen (...) en brede consensus (sociocratie);

- alleen de "gemeenschapsdienst" (=de overheid) mag nog geld scheppen (inflatie) want de belangen van de samenleving zijn belangrijker dan die van private banken;

- ‘natuur’-cannabis legaliseren (de huidige productveredeling maakt er een harddrug van);

- werkstraffen voor daders zijn socialer en goedkoper dan gevangenisstraffen;

- medische sector en commerciële farmaceutische industrie ontvlechten, goedkeuring en toetsing wetenschappelijk onderzoek niet meer door farmaceuten maar door onafhankelijke deskundigen;

- voedingssupplementen en alternatieve geneesmiddelen moeten vrij verkrijgbaar blijven;

- tot in de wortel oplossen van criminaliteit kan slechts door een pakket aan inzichten, acties en maatregelen die op liefde en niet op woede en wrok zijn gebaseerd;

- op school brede geestelijke ontplooiing, intuïtieve en sociale vaardigheden, relatiekunde, meditatie en leren ontspannen, maatschappelijke bewustwording, muzikale vorming, drama, kunst, toneel, filosofie, gezondheid, voeding, milieu, natuur, landbouw.

CONCLUSIE: EEN LINKSE PARTIJ.
Nix mis mee. Ze zijn een mix van communistische economie, revolutionaire herstructurering van de geldwereld, republikeinse democratiserings-items uit Maagdenhuisbezetting en hippie/provo-cultuur, totaal uitgeprobeerde en mislukte linkse adagiums (werkstraffen en geitenwollensokken-dogma's), het geloof in de wonderwerking van het hart, en een oorlogsverklaring aan de farmaceutische maffia (gaan ze daar ook vanuit hun hart hulpverlenen?)

Soms moet ik denken aan de Amsterdamse Kabouterbeweging met hun nieuwe samenleving "Oranje Vrijstaat" (196 onder Roel van Duijn (1943), en hoe die gemangeld werd met zijn idealen in de stedelijke politiek als PPR-wethouder voordat hij naar Groningen uitweek (is tegenwoordig dokter voor liefdesverdriet).

De partij dient een goede zaak en een gat in de markt!

Hun website mensenspirit.nl is totaal ander leesvoer dan de topsport van debatteerwedstrijden (alleen te volgen door professoren) of de hielenlikkerige cliché-teksten waarmee verkiezingsfolders het stemvee (s)lijmen.

Er heerst op deze site een geest van vrijgemaakt wondergeloof zo vanzelfsprekend als alleen gegeven aan een Verlichte, of aan iemand die een Verlichte nadoet.

MenS is duidelijk een 'confessionele' partij (zouden ze een theocratie wensen?) en die confessie valt in één term te typeren: New Age.

- Samen met alle mensen, wezens en krachten vormen wij een geheel, dat voortkomt uit De Bron;

- er is een collectieve leegte door het wegvallen van religie, normen en waarden, idealen en gemeenschapszin waardoor slechts materie en uiterlijkheden lijken te tellen;

- we wenden ons steeds tot Spirit, dat voor sommigen hun innerlijke bron, hun hoger zelf is en voor anderen De Bron;

- beslissen en handelen dienen te geschieden vanuit helder bewustzijn uit (zelf)inzicht, compassie en wijsheid en door het afstemmen op Spirit.

CONCLUSIE:
"Ach waren alle mensen wijs en wilden daarbij wel!
Dan was de aarde een paradijs, nu is zij meest een hel."

Als PVV-stemmer heb ik er een fijne neus voor of men zich een (politiek correcte) antiracist voelt of een (politiek INcorrecte) criticus van de multicul. Je merkt dit vlot aan de vakterminologie. Zo zal een Wildershater nooit schrijven "bij ons in de Linkse Kerk" maar wel spreken van "xenofobie" of "onderbuikgevoelens".

MenS belijdt in een tekst vol verpakte lucht over het hart, de liefde en leren van elkaar: "Strijd, angst en racisme (...) komen voort uit ‘de onderbuik’, uit de dierlijke overlevingsmechanismen van de mens."
Erg dubbel merkt men dan op: "Overlevingsmechanismen zijn er overigens niet voor niets."
Dan denk ik: ófwel je voelt je moreel verfijnder en edelmoediger en dan scoor je nog maar weer eens makkelijk met het racisme uit de Tweede Wereldoorlog, óf je trekt als spirituele struisvogel je kop uit het zand en dan zie je dat je omgeving in verregaande staat van islamisering verkeert. En dat je je geestelijke vrijheden gaat verliezen, maar dan gaan je overlevingsmechanismen ook werken!


| Terug naar Topics overzicht | | Plaats een reactie|
| FreeGoodies | Algemene vragen forum | Albumsindex | UsenetChart |