P.Pardon/Multicul - Generaal P.Pardon over Immigratie en Islamisering.

https://www.memotrip.nl/multicul/
Onafhankelijk worden van Islam-olie
Gepost door : Han Tykjen
Op: 05/09/2013 12:21
's Lands wijs, 's lands eer, luidt een bekend gezegde. Al zou ik liever van 's lands oneer en ontaarding willen spreken inzake de islamitische landen.
Wij, het westen, hebben daar niets te zoeken en hen ook niets op te leggen. Als zij zich daar in hun middeleeuwse zandbakachterlijkheid willen blijven wentelen dan moeten ze dat zonder onze inmenging vooral blijven doen. Wat wij m.i. wél moeten doen, is waar mogelijk alle contacten en betrekkingen met die landen verbreken, of toch minstens tot een absoluut minimum beperken en ervoor zorgen dat wij compleet onafhankelijk van hun olie en gas worden zodat ze dat niet meer als pressiemiddel tegen ons kunnen inzetten. Dat betekent voor ons dus massaal inzetten op kernenergie en beginnen met het ontginnen van de eigen schaliegas en -olievoorraden, en verder de grens hermetisch voor die islamitische obscurantisten afsluiten. En mochten ze het dan verder onverhoopt nog in hun door veertien eeuwen lang religieus fanatisme aangevreten breinen halen om gewapenderhand of ons anderszins ongewelvallige wijze op onze poorten te komen bonken, dan dient daar met gepaste ingetogenheid op gereageerd te worden, bijvoorbeeld door Mekka nucleair te bewerken, zodat ze zich weer een paar eeuwen koest houden.

| Terug naar Topics overzicht | | Plaats een reactie|

Gepost door: De Mol
Op: 05/09/2013 12:32
Nee wij hebben de islamlanden niets op te leggen. Hoezo moet men 'ingrijpen'? Moet men dat overal waar oorlog is? Ook maar ingrijpen in Noord Korea, waar Kim zijn ex om het leven bracht deze zomer? Of in Mexico, waar drugskartels elkaar afslachten? Of de oorlog in Mali? Of het vermoorden van vele christenen in Nigeria, de lynchpartijen in Birma, enz?

En waarom Assad aanpakken? In ieder geval is het verdomd hypocriet om zonder bewijzen te roepen dat er bewijzen zijn en dat Assad 'gestraft' moet worden, terwijl er nooit iets is gezegd dat de rebellen gestraft zouden worden mocht blijken dat de rebellen het gedaan zouden hebben. Meteen na de chemische aanval riepen de Amerikanen namelijk: "We weten nog niet of Assad het gedaan heeft, maar zo ja dan moet ie gestraft worden". Niets over de rebellen in de comments. Waarom moet juist Assad gestraft worden en niet elke andere dictator? Welk belang zit daar achter?


Gepost door: Fatima
Op: 16/09/2013 12:53
Allereerst waren de Neurenbergprocessen ontaard in de nieuwe Tien Geboden. Nazi-Duitsland was moreel fout en dat moest en zou worden aangetoond met "zonden" die voor de gehele wereld geldig waren. De voorkeur voor eigen volk, taal en ras kwam in de verdachtenhoek. Militaire parades werden afgeschaft. Gehoorzaamheid aan het gezag was geen deugd meer. Alle culturen waren gelijk. Deze overdrijvingen haalden de schoolboekjes. En de negende van Beethoven werd een verplichte indoctrinatie op de lagere school. Versimpeling doet het goed in het onderwijs. Terwijl het allemaal zo duidelijk is: radicalisme is de wortel van het kwaad. Zonder radicalisme was Duistland nooit fout geworden, en was er geen Stalin geweest en geen bushido-Japan.

Toen kwam de USA ons kolonialisme verbieden. Terecht: blijf met je lompe poten van andermans landen en culturen af!

Door het verlies aan kolonien ontstond bij grote bedrijven de verleiding tot inhuur van goedkope immigranten. Verolme en Ten Cate konden aldus nog tien jaar door voordat ze het moesten afleggen tegen Azie. Intussen mochten de gezinnen van de immigranten hier komen wonen. Anders was het inhumaan (Neurenberg). En vluchtelingen natuurlijk (onze verantwoordelijkheid). Terugsturen met premie werd uitgescholden voor oprotpremie. Nakomelingen van immigranten waren niet echt meer nodig, want Verolme en Ten Cate waren faiiliet.
De nieuwe hangjongerengeneratie begon haar eigenwaarde te zoeken in de islamitische identiteit, die anti-westers van karakter is.
De problematiek waar deze Marokkanen aan lijden komt niet door sociale achterstelling maar door hun culturele programmering.
Alleen door de jodendiscriminatie uit de Tweede Wereldoorlog mag je nu niks van Marokkanen zeggen.
Voilá: problematische Marokkanen bestaan niet.

Gepost door: Henk
Op: 06/10/2013 16:25
Ik ben een islamorealist
Ik heb in het vorige millennium enkele decennia in Islamitische landen gewerkt en gewoond.
Ik heb de koran in de officiële Engelse vertaling van Saudie Arabië van kaft tot kaft gelezen en herlezen tijdens mijn frequente aanwezigheid aldaar, ook al omdat naar een bar gaan geen optie was.
Ik weet waar de islam voor staat.
Ik verwerp de als religie vermomde politieke ideologie die men islam noemt.
Ik minacht de halve zolen die wel een mening hebben die er op neer komt dat islam goed is, maar zich er nog nooit in verdiept hebben, meestal linkse luchtfietsers die aansturen op een burgeroorlog.
Ik ben niet door Wilders overtuigd maar wist dit al tien jaar voordat Wilders in de 2e kamer zat.
Ik ben geen islamofoob maar een islamorealist.


| Terug naar Topics overzicht | | Plaats een reactie|
| FreeGoodies | Algemene vragen forum | Albumsindex | UsenetChart |