P.Pardon/Multicul - Generaal P.Pardon over Immigratie en Islamisering.

https://www.memotrip.nl/multicul/
Turkse 'kermes' zonder vergunning?
Gepost door : Erwin Eliveld
Op: 30/08/2013 15:15
Is er een evenementenvergunning afgegeven aan een evenement dat op 4 en 5 mei van dit jaar heeft plaatsgevonden, namelijk een Turkse 'kermes'?
Deze 'Kermes' werd gehouden te Haarlem op het pleintje achter de passage waarin nu de Jumbo supermarkt is gevestigd.
Maar ook in de passage zelf stonden tafeltjes opgesteld alwaar, kennelijk, Turkse lekkernijen werden verkocht. Boven deze passage schijnt iets van een moskee o.i.d. gevestigd te zijn.

Overigens was al eerder, namelijk op 2 maart, eenzelfde evenement
georganiseerd. Ik heb hierover op mijn webstek kort verslag gedaan:
http://www.eliveld.nl/articles/2013/maart.html#0203_1200
Ditmaal betrof dit een evenement voor één dag en ook zonder dat deze van te voren door middel van een pamflet was aangekondigd. Of dit ook tot de 'kermes' behoorde weet ik daarom dus niet. Feit is wel dat beide evenementen voor nogal wat verbazing en irritatie bij de bewoners van de Engelenburg hebben gezorgd.

Verbazing omdat een dergelijk evenement nu juist in onze buurt gehouden moet
worden. De bestaat namelijk voor meer dan 95% uit blanke en niet islamitische inwoners.

En irritatie vanwege de overlast veroorzaakt door de niet westerse 'muziek' en rook en stank als gevolg van de gehouden 'barbecue'. Om nog maar te zwijgen over de parkeeroverlast veroorzaakt door van buiten de wijk afkomstig zijnde auto's.
Ook opvallend is dat tijdens beide evenementen er volgens verschillende
buurtbewoners sprake was van toegenomen geluidsoverlast, de nadrukkelijke
aanwezigheid van niet westerse hangjongeren en ook dat er verschillende
vernielingen hebben plaatsgevonden. Het hoogtepunt was een heuse autobrand
in de nacht van 4 op 5 mei.
http://www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/haarlemeo/article22259063.ece
Erwin Eliveld

| Terug naar Topics overzicht | | Plaats een reactie|

Gepost door: Erwin Eliveld
Op: 30/08/2013 15:18
Van: Ed Mense
Verzonden: maandag 19 augustus 2013 10:56
Aan: 'e.eliveld@eliveld.nl'
CC: Dennis van der Veldt
Onderwerp: RE: Vraag over Kermes op Engelenburg 98
e.eliveld@eliveld.nl

Geachte heer, mevrouw,

Geruime tijd geleden heeft u onderstaande vraag naar de gemeente
gestuurd.
Deze vraag is bij mij terecht gekomen.
Op de eerste plaats mijn excuus voor de late reactie.
Ik kan evenwel niet achterhalen wat voor evenement dit geweest is.
Zou u hier een nadere omschrijving van kunnen geven zodat ik u alsnog
op de juiste wijze kan informeren.

Met vriendelijke groet,

Ed Mense
Coördinator Markten, Kermissen en Circussen Bureau Planbegeleiding en
Advisering Gemeente Haarlem tel. 023-511 3754
e-mail: e.mense@haarlem.nl

Gepost door: Thea Thalassa
Op: 24/09/2013 16:38
"Turkije zal waarschijnlijk nooit toetreden tot de Europese Unie door vooroordelen en een negatieve houding bij bestaande leden."

Dat zijn de woorden van Egemen Bağış, de Turkse minister van Europese Zaken en toetredingsonderhandelaar. Turkije ziet meer in een constructie zoals Noorwegen met de EU heeft: geen lid van de EU, maar wel toegang tot de Europese markt.

En dit is de reactie van de PVV daarop, gericht aan de Europese Commissie:

De PVV verzoekt de Commissie
1. Bağış gelijk te geven: inderdaad, Turkije zal waarschijnlijk nooit toetreden tot de Europese Unie.
2. Bağış ongelijk te geven: nee, er is geen sprake van vooroordelen, maar van gegronde redenen.
3. Bağış gelijk te geven: klopt, EU-lidstaten staan negatief tegenover een Turks lidmaatschap, en wel vanwege de ondemocratische, on-Europese, dictatoriale, islamiserende, arrogante houding van Turkije.
4. De toetredingsonderhandelingen definitief te beëindigen.
5. De EU-geldstromen naar Turkije stop te zetten en alle in het kader van de onderhandelingen verstrekte gelden terug te vorderen.
6. Turkije verder veel succes te wensen.

Is de Commissie daartoe bereid? Zo neen, waarom niet?


| Terug naar Topics overzicht | | Plaats een reactie|
| FreeGoodies | Algemene vragen forum | Albumsindex | UsenetChart |