P.Pardon/Multicul - Generaal P.Pardon over Immigratie en Islamisering.

https://www.memotrip.nl/multicul/
Stop je moeder in de gevangenis
Gepost door : Manus Wurgkoning
Op: 22/08/2013 10:12
Mijn moeder, die in een bejaardentehuis verblijft, wil ik z.s.m. laten overplaatsen naar de gevangenis.
Of ik gek geworden ben...?
Leest en huivert...:

- Mijn moeder zit in een kamertje evenzo groot als een cel in de gevangenis.
- Zij krijgt 2x per dag een kopje koffie te drinken, limonade is te duur; zij moet om te eten drie maal naar de zaal sukkelen, en gewoon eten wat de pot schaft.
- Dokter en medicatie tegen extra betaling.
- Als het mooi weer is mag ze eenmaal per 14 dagen mee gaan wandelen (in de rolstoel), echter alleen als er genoeg personeel is..., of er per ongeluk een vrijwilliger voorhanden is.
Indien er geen vrijwilligers waren die zich inzetten voor het goede doel, dan zag het er nog beroerder uit.
- Haar wassen moet ze door familie laten doen, of er flink voor bijbetalen, max. 1x per week even in een bad, mits genoeg personeel.
- Kleding moet ze zelf kopen.

Ik kan de lijst nog veel langer maken!!
Daarvoor betaalt moeder meer dan 1000 euro per maand, netto wel te verstaan. !

Onze gevangenen daarentegen:
- krijgen 3 maal per dag gratis te eten in de cel (keuzemenu).
- mogen alle dagen wandelen en gratis sporten.
- krijgen gratis kleding en die wordt voor hen gratis gewassen.
- krijgen gratis methadon en andere medicatie.
- krijgen - op aanvraag - gratis bezoek van een dokter.
- koffie of warm water (in thermoskan) worden 2 maal per dag gratis gevuld.
- servies en bestek zijn gratis en wordt ook gratis afgewassen.
- hebben gratis tv in de cel met talloze zenders, en hoeven hiervoor niet te betalen.
- kunnen indien ze nog willen werken nog tot 250 euro per maand verdienen.

Er is in de gevangenis meer personeel dan gevangenen. En dat kost de gevangenen 0,00 euro.
Zij moeten streng bewaakt worden of ze gaan lopen! Moeder kan al lang niet meer lopen.
Op gebied van netheid kan ik in het gevang van de grond eten terwijl bij moeder de stofvlokken al weken in de hoekjes blijven liggen.
Vanwege zichzelf vervuilende oudjes, die vaak urenlang in hun luiers met eigen uitwerpselen
liggen voordat zij verschoond worden, stinkt het bij moeder dag en nacht naar stront en pies...
Dit is geen verwijt aan het personeel. Je kunt geen groot gebouw schoonhouden met maar een paar mensen.
Je kunt geen 57 hulpbehoevende oudjes dag en nacht verzorgen met een paar verpleegsters.
Wat hebben onze oudjes misdaan dat zij daar moeten zitten en hun kinderen moeten bijpassen?
Is er misschien ook prijscontrole in de tehuizen?
Kan iemand mij een beperking opnoemen die een gevangene heeft ten opzichte van onze bejaarde ouders of grootouders, (behalve "opendeurdagen") en dat allemaal gratis.
Brave mensen worden gestraft om misdadigers te onderhouden en belonen - waar zijn ze toch mee bezig...!
En dit moeten wij allemaal maar goed vinden?

WIE PRAAT ER IN DIT LAND TOCH STEEDS OVER NORMEN EN WAARDEN...?
DAAR IS TOCH AL LANG GEEN SPRAKE MEER VAN...,
IK KRIJG MOEDER NIET MEER UITGELEGD DAT ER GEEN GELD MEER IS VOOR PERSONEEL;
ZIJ VRAAGT MIJ DAN HOE HET ZIT MET DE MILJARDENSTEUN AAN BANKEN, DE MANAGERS EN DE BONUS- EN GRAAICULTUUR... EN DE VERKOOP VAN BIJVOORBEELD ENERGIEBEDRIJVEN AAN HET BUITENLAND...; GODDANK HEEFT ZIJ NOG GEEN ALTZHEIMER EN HEEFT HET GELIJK VOLLEDIG AAN HAAR ZIJDE ALS ZIJ MET BETRAAND GEZICHT MOMPELT: "MIJN ZOON, ONS LAND IS TOCH GEWOON VERKWANSELD...?"
STA DUS OP EN LAAT NU UW STEM GELDEN ! STOP UW OUDERS IN DE CEL!
(Veel beter verzorgd en zij en U betalen niets,nakkes, nada...).
ER IS IMMERS PLAATS GENOEG IN DE GEVANGENISSEN TEN GEVOLGE VAN DIE VERMALEDIJDE EN LACHWEKKENDE TAAKSTRAFFEN...
BINNEN AFZIENBARE TIJD ZIJN ER WEER VERKIEZINGEN. DENK OVER BOVENSTAANDE
MAAR EENS HEEL GOED NA ALS U IN HET STEMHOKJE STAAT...

PER SLOT VAN REKENING WORDT OOK JIJ, NET ALS IEDER ANDER, IEDERE DAG EEN DAGJE OUDER EN KOMT EEN VERBLIJF IN EEN BEJAARDENHUIS (OF MISSCHIEN WEL GEVANGENIS) IEDERE DAG EEN STAPJE DICHTERBIJ...

| Terug naar Topics overzicht | | Plaats een reactie|

Gepost door: Jansma
Op: 31/08/2013 20:44
MARCEL VAN DAM
Een van de grondleggers van de hedendaagse multiculturele nucleaire zone die u om u heen ziet. Een fervent Israel hater. Pro EU. Tegen individuele eigendomsrechten. Medeplichtigheid aan diefstal met geweld. Fervent liefhebber van een doodscultus genaamd Islam. Het gore lef hebben de producerenden die leven mogelijk maken eenvoudigweg af te persen met een pistool op het hoofd. Socialist in hart en nieren. Manipulator pur sang. Parasiet van beroep. Schandalige zelfverrijking op kosten van de gemeenschap die hij zegt te vertegenwoordigen. Deze man heeft werkelijk een gigantische schade aangericht in het leven van veel mensen.

En ondanks al die schandalige verrijking kennelijk te weinig zelfrespect en notie voor het belang van hygiene om dat ranzige bruine gebit van hem eens onder handen te laten nemen...

Werkelijk een weerzinwekkende man.


Gepost door: HrdeKadt
Op: 31/08/2013 20:46
Sommige dingen zijn voor mij nu eenmaal onvergeefelijk, en voor mij iggen de weerzinwekkende opmerkingen van (o.a.) van Dam jegens Pim Fortuyn in die categorie. Ik haat van Dam niet, maar hij is voor mij niet relevant meer en daarom zie ik die man eigenlijk niet eens meer staan. Voor mij is hij gebrandmerkt als anti-democraat en charlatan.

Dat van Dam zelf zo schaamteloos is gewoon door te gaan met publieke uitingen zegt meer over hem dan mij lief is eerlijk gezegd. Dat de man een landgoed heeft gekocht en nu verkiest zijn oude dag tussen bloemen en bijen door te brengen zal mij een zorg zijn. Deze man heeft de normen en waarden waar hij zelf altijd zo voor gestaan heeft en anderen mee de maat nam, op de meeste grove manier geschonden. Daarom is hij voor mij niet relevant en al helemaal niet geloofwaardig meer.

Gepost door: Cor Relatie
Op: 31/08/2013 21:25

Gepost door: De Generaal P.Pardon
Op: 07/10/2013 10:56
Sommigen bepleiten omdat de belastingen anders te hoog worden dat de staat niet meer voor demente bejaarden zorgt maar dat je die zelf in huis moet nemen.
Volg dit bijvoorbeeld via:
http://tinyurl.com/ofczryn

Maar natuurlijk neemt men zijn vier ouders en schoonouders in de kost.
Want hoe kunnen we anders de kosten opbrengen voor de massa-immigratie van niet-westerse allochtonen?
Tuurlijk moeten lammen en manken hun rollator zelf betalen, want na aftrek van eventuele voordelen kost de immigratie Nederland 7,2 miljard euro nadelig saldo per jaar.
Dat bleek immers in 2010 uit onderzoek van economisch onderzoeksbureau Nyfer in opdracht van de PVV-fractie in de Tweede Kamer.
De partij van realist Geert Wilders stapte naar dit economisch onderzoeksbureau omdat het kabinet in 2009 ‘op principiële gronden’ had geweigerd om een dergelijke calculatie te maken. De 7,2 miljard euro baseerde Nyfer op een jaarlijkse netto-instroom van 25.000 immigranten en eenzelfde aantal nakomelingen van hen.
Dus tuurlijk is er geen geld voor dementenverzorging door de overheid, want uw ouders snappen niet maar u heus wel dat uit het onderzoek bleek hoezeer niet-westerse allochtonen meer gebruik maken van collectieve voorzieningen en dat ze minder belastingen en premies opbrengen dan de gemiddelde Nederlander. Bron:
http://www.pvv.nl/images/stories/nyfer/nyfer-conclusies-PVV.pdf

Tuurlijk zei minister Eberhard van der Laan (PvdA, Integratie) in 2010 "niet geïnteresseerd te zijn in wat een individu kost, een Fries, iemand met blauwe ogen of een gehandicapte. De aanwezigheid van allochtonen laat zich niet reduceren tot een simpele optelsom."
Ga maar na, over 40 immigratiejaren gerekend komt het nadelig saldo voor Nederland uit op: 7 milard per jaar x 40 = 280 miljard euro.
In 2011 ging de massa-immigratie trouwens bijna 13 miljard euro kosten, dus logisch dat de Nederlandse belastingbetaler van Zuiverhart van der Laan niet mocht weten hoe dat in mindering gebracht ging worden op de bejaardenzorg.

Niet-westerse allochtonen zitten vaker in de bijstand en hebben vaker een arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsuitkering. Tenslotte zijn ze "oververtegenwoordigd" in de criminaliteit, wat tot extra kosten leidt zoals je kunt zien op de luchtplaatsen van onze gevangenissen: daar ziet het bruin van de sigarettenrook. Bron:
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/261534/Marokkanenprobleem-speelt-in-veel-meer-gemeenten.htm

Wilders pleitte in 2010 dus alweer voor een immigratiestop uit islamitische landen, een algemene immigratiebeperking en het voor tien jaar nieuwe immigranten uitkeringen weigeren.
Zijn standaardvijand D66-kereltje de miezerd Alexander Pechtold gruwde ervan om niet-westerse migranten te beschouwen als "louter economische goederen".

Tuurlijk is het een kwestie van uit de lengte of uit de breedte want dat snapt de democraat in het stemhok ook wel als die een hokje rood krast van een pro-immigratiepartij.
Zo'n kiezer wil het zelf dat we niet alleen maar de stroom migranten doneren naar Nederland toe. Per slot hebben we ook nog een boel te subsidiëren aan terroristische instanties in Gaza en op de zgn. West Bank. Wat die met uw geld doen dat gaat niemand na maar dat zal heus wel goed zijn anders stemde u er niet telkens zelf op.

De stemhok-autonoom heeft het geld er nu eenmaal voor over en dan moet je ook reëel de tering naar de nering zetten en je gedesoriënteerde schoonmoeder in de babykamer laten slapen.
Immers hebben we dan soms geen hoge kosten aan de UNRWA? Dat is de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties speciaal voor zogenoemde "Palestijnse vluchtelingen". De UNRWA functioneert naast de UNHCR, en die laatste is alleen bestemd voor alle overige vluchtelingen ter wereld. Maar de UNRWA dient speciaal voor personen die leefden in het Britse mandaat Palestina (het huidige Israël en Jordanië) en die tussen juni 1946 en mei 1948 hun huis en bron van inkomsten zijn kwijtgeraakt als gevolg van de oorlog in 1948 door de Arabieren begonnen tegen Israël. Echter als grote uitzondering op alle andere vluchtelingen ter wereld dient de UNRWA bovendien voor alle nakomelingen van deze personen. En dat zijn er inmiddels 4 à 5 miljoen geworden.
Inderdaad, u moet uw demente vader thuis verzorgen omdat nu eenmaal de UNRWA een andere definitie hanteert voor 'vluchtelingen' onder zgn. Palestijnen dan de UNHCR voor de rest van de aardbol.
En in 2008 bedroeg het UNRWA-budget 541,8 miljoen US Dollar. De belangrijkste donoren zijn: Verenigde Staten, Europese Unie, Zweden, Groot-Brittannië, Noorwegen en... tuurlijk Nederland. Arabische landen laat het siberisch wat er met die vluchtelingen gebeurt (hoe meer hoe liever tegen Israël) en zijn dus geen donoren, maar... Israël draagt wel bij.
En dus de EU lidstaten. Die zouden eens moeten achterhalen wat hun feitelijke aandeel is in de $204,098,161 EU donatie aan de UNRWA, en dan zal je des te beter snappen waarom er dan natuurlijk geen geld overblijft voor ouden van dagen in Nederland. Maar waar hebt u op gestemd om deze nachtmerrie te voorkomen? Op kabouter Pechtold, Groen Slinks of de Partij van de Autochtonenhaat zeker?

http://infohit.nl/hollandprotect/protect513.htm


| Terug naar Topics overzicht | | Plaats een reactie|
| FreeGoodies | Algemene vragen forum | Albumsindex | UsenetChart |